• ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Willing to work dayshift; 5 days a week
 • Excellent verbal and written skills in English
 • Should have strong analytical and problem solving

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีความรู้ในเรื่องระบบน้ำ ปุ๋ย การกำจัดแมลง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้จัดการไร่

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวนหรือไม้ผล
 • มีประสบการณ์ทำงานในฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Trader - Agricultural Product
 • 1 years direct experience
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Excellent Team, Participative Management Style
 • World First Innovative Agricultural Program
 • Intelligent Innovation, Diligent Execution

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานการเกษตร
 • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา ทางด้านผักและผลไม้สด
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • บริหาร จัดการและควบคุม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
 • ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน

28-Mar-17

 

Applied
 • Outstanding knowledge of most important F&B
 • Strong business acumen and sales capabilities
 • Proven track of success in his/her professional

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แม่บ้านโครงการ ทำสะอาดคอนโด
 • เพศหญิงโสด อายุ 15-40 ปี
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี

28-Mar-17

 

Applied

C&B Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดสวน ตกแต่ง ปลูกต้นไม้
 • มีความรู้เรื่องต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ
 • มีใจรักในการออกแบบ ตกแต่งสวนพืชพันธุ์

28-Mar-17

 

Applied
 • Initiative Proactivity High learning ability
 • Persuit of professional development
 • StrongTechnical skills in the field of agriculture

28-Mar-17

 

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการงานสวน ดูแลต้นไม้ รักงานที่ทำ

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมงานแผนกเนื้อสาขา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ม.6
 • มีทักษะการบริหารงาน บริหารคนภายในแผนก

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมฯการปลูกพืชผัก

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

27-Mar-17

 

Applied
 • Fresh Graduate or 1 year sales experience
 • seeking to develop individual potential in sales
 • Pro-active, innovative, good academic results

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of 4 years of marketing
 • Must be able to plan, organize
 • Starting Salary Range: $17,062 - $18,770 per year

27-Mar-17

 

Applied
 • จัดสวนและดูแลสวน บริเวณรีสอร์ทบ้านรายาบนเกาะราชา
 • จัดและออกแบบสวนได้
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลสวนในหมู่บ้าน สีวลี สุวรรณภูมิ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

27-Mar-17

 

Applied

Financial Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

27-Mar-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

27-Mar-17

 

Applied
 • Update and exchange market information
 • Build the trial plan, field realization
 • Introduction and promotion of Limagrain products

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวช,ปวส. สาขาบัญชี , การตลาด
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ทางด้านงานเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ด้านพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานเกษตร ขยัน อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณา

24-Mar-17

 

Applied
 • คนสวน ดูแลสถานที่ จัดสถานที่ปรับภูมิทัศน์
 • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
 • สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • เป็นตัวแทนขาย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เกษตร เคมี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 3 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ - พิมพ์ดีดได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานภูมิทัศน์/งานเพาะชำ/งานปลูก
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำสวน รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ดูแลตกแต่งต้นไม้
 • มีความขยัน อดทนต่อการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและประจำต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่เป็นของตนเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality only, minimum 35 years old
 • Bachelor’s degree in Agriculture/ Animal Science
 • Minimum 10 years sales and marketing

23-Mar-17

 

Applied
 • Assist project manager to coordinate for project
 • Assist in coordinating and providing training
 • Assist and coordinate to enhance protecting

23-Mar-17

 

Applied
 • Ÿจัดทำแผนธุรกิจธุรกิจตลาดต้นไม้มงคล, วางแผนการขาย
 • กำหนดราคาขายต้นไม้มงคลตามแต่ละช่วงเวลาได้
 • จัดทำรายงานสต๊อคต้นไม้มงคล

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดภายนอกอาคาร
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง-เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ดูแลการจัดการในฟาร์มไก่
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ขายอาหารให้กับลูกค้าฟาร์ม ,ประสานงานกับลูกค้า
 • รับแจ้งยอดสั่งจองอาหารจากลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้และงานสวน
 • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีค่าคอมมิสชั่นรายเดือนถ้าทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานสวนทั้งหมด ดูแลรดน้ำต้นไม้
 • ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ประดับ
 • มีใจรักต้นไม้ มีความใจเย็น

20-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วทบ (เกษตรศาสตร์)
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี

19-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge Transfer
 • Vegetable Production
 • Agricultural Extension

18-Mar-17

 

Applied

Supervisor

Universal Food Public Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย / ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชสวน
 • ขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล