ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 45 ตำแหน่งงาน
  Smartcruit Consultant Co., Ltd.'s banner
  Smartcruit Consultant Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Age between 24 - 30 years old
  • 2+yrs Graphic Design, Website-Web app UX/UI design
  • Experience in digital marketing, online content
  Central JD Commerce Limited.'s banner
  Central JD Commerce Limited.'s logo

  Creative Manager

  Central JD Commerce Limited.
  Huaykwang
  • fast-paced and pro-active environment
  • Proficient in Photoshop, Illustrator, Light room
  • Energetic, Creativity, Flexibility
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's banner
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's logo

  Programmer (PHP Developer)

  ELECTRONICS EXTREME LIMITED
  Nonthaburi > Muang
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker
  SNC Former Public Company Limited's banner
  SNC Former Public Company Limited's logo

  Automation Engineer

  SNC Former Public Company Limited
  Bangbor
  • มีประสบการณ์Vision Camera และ Web Application
  • งานด้านออโตเมชั่น ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม
  • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
  Asia Media Studio Co., Ltd.'s banner
  Asia Media Studio Co., Ltd.'s logo

  Web Designer

  Asia Media Studio Co., Ltd.
  KlongtoeyTHB 25K - 45K /เดือน
  • Proven Web Design experience
  • graphic design skills with a strong portfolio
  • Solid experience in creating wireframes, storyboar
  Metamedia Technology Co., Ltd.'s banner
  Metamedia Technology Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 25K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Products for millions of users.
  • บริษัทซอฟต์แวร์ของคนไทย เพื่อคนไทย
  • สร้างบริการที่มีคุณภาพระดับโลก
  Digital New Age Agency/ดิจิตอลนิวเอจ เอเจนซี่'s logo

  Graphic Designer

  Digital New Age Agency/ดิจิตอลนิวเอจ เอเจนซี่
  Phayathai
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่อออนไลน์ 1ปี
  • ใช้โปรแกรม Photoshop | Illustrator | Dreamwever
  • ออกแบบ Infographic / Content Post / Banner
  ถัด ไป