• สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอสังหารริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวางแผนทางการตลาดได้
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Agency services for tenants or purchasers
 • Representing tenants, advising on lease terms
 • Collect information about property - offices

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in property handover and cs
 • Excellent interpersonal skill
 • Fluency in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 5 years experience in field
 • Excellent interpersonal and relationship skills
 • Proficient in English and Thai

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Loss prevention
 • Security investigation experience
 • Have knowledge in law

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female ages between 21- 30 years old
 • Able to use PHOTOSHOP program
 • Able to work 6 days per week from Mon-Sat.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.โท วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • manage all day-to-day operations at the property
 • degree in Business Administration
 • Excellent in both written and spoken English

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรืออย่างน้อย 1 ปี
 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของอาคาร

24-Apr-17

 

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับหรือรับรองลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Female with Thai nationality
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Fresh graduate are welcome.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Speak Chinese, English.
 • 3 year Experience in Real Estate, Property, BD
 • Know Chinese markets, consumer, real estate

24-Apr-17

THB55k - 120k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเข้างานเป็นผลัดได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English and Thai
 • Thai Nationals Only
 • Strong Communication and Interpersonal Skills

23-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Good command of Chinese & English writing&speaking
 • Salary + Commission
 • Thai National only

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
 • นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Apr-17

 

Applied
 • สรรหา และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน
 • ดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย
 • เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน

21-Apr-17

 

Applied
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านภูมิสถาปนิกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • AUTOCAD, 3DS

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีเป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 21- 30 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย 1-5 ปี
 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงาน

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผู้หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 2-3 ปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

21-Apr-17

 

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years in accounting experience
 • Understanding of accounting processes, procedure

21-Apr-17

 

Applied
 • Master/Bachelor’s degree in business related field
 • 5 years in experience in commercial & retail
 • To prepare the detail of the property

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in marketing or related fields.
 • 2 years experience for marketing.
 • Good command in English.

21-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับอสังหา อาคารชุด ก่อสร้าง
 • ดูแลเอกสารและงานในออฟฟิศทั้งไป
 • Minimum 3-5 years experiences in Properties

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย หาลูกค้า ปิดการขาย ติดตามการขาย
 • ประสบการณ์การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีความมั่นใจในด้านการขาย ทั้งการวางแผนการขาย

21-Apr-17

 

Applied

Sales Executive

Sure Properties Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • ชักชวนและจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินที่ลูกค้าฝากขาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบงานขายรักงานบริการ, รักความก้าวหน้า

21-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอขาย,ปิดการขาย
 • ทำงานทั้งที่สำนักงานขายและการออกบู๊ธ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี (บุคลิกดี)
 • ขายบ้านจัดสรร ประเภทอาคารพานิชย์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายคอนโด หรือบ้านจัดสรร

21-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการงาน เกี่ยวกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21-Apr-17

 

Applied
 • นวัตกรรม innovation เทคโนโลยี
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ความคิดสร้างสรรค์

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • 1- 2 years experiencing in the real estate
 • English fluency with strong communication

20-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล