• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in marketing or related fields.
 • 2 years experience for marketing.
 • Good command in English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organizational Skills
 • Basic English
 • Computer Skills

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กร อย่างน้อย 15 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์เรื่อง HTML, CMS WordPress
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้าน SEO

24-Mar-17

 

Applied
 • Achieves marketing and sales operational objective
 • At least 5 years of experience in Sales, Marketing
 • Excellent command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Very challenge tasks
 • Experienced in Property Development
 • Competitive Salary

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male aged over 40 years old. (Thai National Only)
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer orEngineering
 • Experience 10 years and above in construction

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven working experience as leasing agent
 • Proven track of successful sales record
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Provide reports in line with SET regulations
 • Manage funds flow from IPO, RO, Tender Offer deals
 • Comply SEC’s regulation to segregate clients funds

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Chinese
 • Bachelor’s degree Sales, Business Management
 • 2 years real estate sales experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years in accounting experience
 • Understanding of accounting processes, procedure

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 - 3 years in accounting experience
 • Understanding of accounting processes

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับอสังหา อาคารชุด ก่อสร้าง
 • ดูแลเอกสารและงานในออฟฟิศทั้งไป
 • Minimum 3-5 years experiences in Properties

24-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย หาลูกค้า ปิดการขาย ติดตามการขาย
 • ประสบการณ์การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีความมั่นใจในด้านการขาย ทั้งการวางแผนการขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อและงานโอน

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Male/Female (Age between 23-35 Years)
 • Good personality, presentation and Friendly

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Command in English (Thai, Mandarin A Plus)
 • Experience in property sales is a plus
 • A car is a big advantage

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Be able to communicate English will be advantage
 • Having experience in real estate business

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการภายในหมู่บ้่าน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานหมู่บ้าน 1 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

23-Mar-17

 

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

23-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Mar-17

 

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

23-Mar-17

 

Applied
 • Male, (Thai nationality), age over 33 years old
 • Minimum 10 years’ experience in construction field
 • Bachelor degree or higher degree in Architect

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง / เพศชาย บุคลิก หน้าตาดี
 • หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in General or Business admin
 • 1-2 years in business development or property
 • Location survey and location map skill

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจสูง

22-Mar-17

 

Applied
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 3-5 years’ experience in retail business
 • Having strong business sense
 • Retail business, research or property research.

22-Mar-17

 

Applied
 • ชักชวนและจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินที่ลูกค้าฝากขาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบงานขายรักงานบริการ, รักความก้าวหน้า

22-Mar-17

 

Applied

Sales Executive

Sure Properties Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • New breed of sales agents called ‘Sale Executive'
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการในหมู่บ้านจัดสรร
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

22-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • บริหารงานบริการสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 • ประสานงาน ระหว่างลูกบ้านกับ หน่วยงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Mar-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Mar-17

 

Applied
 • Agency services for tenants or purchasers
 • Representing tenants, advising on lease terms
 • Collect information about property - offices

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล