• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development
 • Real Estate
 • Business Development Manager

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวยสุภาพ หล่อสุภาพ บุคลิกดูดีชวนมอง มาสมัคร กับ AP
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ได้ทุกประเภท
 • พูดจา-บุคลิกมีเสน่ห์ คุณคือค้นที่เรากำลังค้นหา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering
 • Facility Management
 • 15-25 years of experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Income
 • Career Growth
 • Development Opportunities

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Possess a keen interest in Real Estate.
 • Possess a keen interest in Art.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Civil Eng
 • 40-50 years old, Thai Nationality
 • Minimum 10 years experience in the property devel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in E-commerce
 • Strong knowledge E-commerce Platform
 • Strong problem solving and analytical skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for policy formulation
 • Managing performance and operations of the REIT
 • Selecting real estate appraisers; planning

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ วุฒิ ป.ตรี การตลาด/บริหาร
 • มีประสบการณ์การวางแผนงานขายโครงการบ้าน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขันทำแผนการตลาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proaetive และ Self motivate
 • บริหารจัดการชุมชนและงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์บริหารชุมชน,การยกนิติบุคคล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Looking after all sales and marketing functions
 • Great English command
 • 7 years of experience in real estate business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in real estate industry is an advantag
 • Able to travel abroad
 • Having “I can do it” attitude

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Up to 300K/month, New Property Investment area
 • Travel frequently within SE Asia, Hong Kong, China
 • In-depth knowledge of the property industry field

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Real Estate are advantageous
 • Planning, designing and implementing design
 • MS Project , AutoCAD, Photo shop, Sketch up

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged over 40 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • Proven track record of merchandizing experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged above 40
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years of experience in real estate

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในงาน Project Management
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Project ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Asset
 • Property Development
 • Store/Mall expansion

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experienced
 • Experience in OTA, Front Office
 • Experience in online content management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สิน อย่างน้้อย 5 ปี
 • ผ่านงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความรู้การบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพย์สินอย่างน้อย 7 ปี
 • ผ่านงานผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการมาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริหารงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด ครบวงจร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in construction project management
 • Plan & prepare project execution strategy
 • Implement business plan for property development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พรบ.อาคารชุด
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาคารชุด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป
 • ผู้ชาย-ผู้หญิง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีพาหนะส่วนตัว

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหมู่บ้านจะพิจารณา
 • มีพาหนะส่วนตัว

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work at Bangkok - Koh Samui
 • Good command English
 • Work experience in real estate 5 – 7 years

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property Sales support
 • Customer service
 • Property Management

27-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or above in Civil Engineering
 • More than 5 year experiences in team management.
 • Have experienced in High-Rise Building

27-Mar-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hotel Development
 • Excellent multi-tasking skills
 • Good command of spoken and written English

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Management
 • Good in English
 • income 35k

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ มีพาหนะส่วนตัว

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล