• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Leads Manufacturing Engineers
 • BS in technical discipline required, MS desired
 • 5 years engineering management experience

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male only not over than 27 years old
 • Degree of Circuit Design, Electronics Engineering
 • 2-5 years of direct experience conducting Failure

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Male or Female 25-30 years
 • experience 3 - 5 years in Information Technology

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance
 • Railway Engineering
 • Project Driven

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Perform business market research of respective
 • Develop and implement sales and management
 • Establish strong sales operating structure

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
 • มีประสบการณ์ขั้นตํ่าเกี่ยวกับงานติดตั้ง

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Experience: 3-5 Years
 • Minimum Minimum: BA/BS/Undergraduate
 • Required Travel: 50-75%

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 23-35 ปี ขึ้นไป หากมีรถกระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวส.ปวช.,ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคโรงงานอุตสาหกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบ.การศึกษา ระดับ ปวส.ปวช.ขึ้นไป
 • ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ word excel Autocad

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ ไม่กำหนด
 • พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in civil Engineering related field
 • Coordinate activiries, resources
 • Experience in retail industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการส่วนโครงการก่อสร้าง
 • ป.โทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกลโยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • TOEIC 700 ขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age : 29-39 Year
 • Education : Engineer Mechanical
 • Experience : 5 Year

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Linux/Windows systems experience
 • ESX/Hypervisor Experience Essential
 • Kerburnetes

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Recent graduates or up to 7 years experience
 • Training in Irrigation systems be an advantage

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or related in field.
 • Leadership experience. Lead team of 3 MRP officers
 • Knowledge of Material Requirement Planning

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial sales experiences at least 2 years
 • High level of Self Esteem, Hard Working
 • Related abrasive, welding, or metal products

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Minimum 2 years’ experience in a role of MSSQL DBA
 • 1-5 years’ experience in Linux administrator

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Having knowledge of ISO system and QA

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • to utilize your skills to support business
 • to grow with the company
 • to work for a fast growing Japanese company

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female (Thai Nationality)
 • Good ability in communication in English
 • Experience of Procurement bespoke

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 5 years.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Knowledge in suspension and HDD characteristic
 • A good command of English is required

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Setup and repair machines to meet MTTR
 • Supervise / Advise Technician

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Less than35 years old
 • degree of department of mechanical engineering
 • 5 years experience of the investigation and analys

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer PT17050509

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering Field
 • 3-5 years’ experience in manufacturing process\
 • Working Knowledge in ISO/TS16949, QS9000 technique

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer PT17051118

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality, Male 25-30 years old
 • degree in Electrical Engineering related fields
 • 2 years in Service, maintenance Electrical

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At leash 5 MS and C&S Detailing experience
 • Vocational Cert or Bachelor Degree Holder
 • 3-D or MEP Modeling, Structural & MEP Design Know

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop good relationship with customers
 • To plan and execute sales and marketing activities
 • Supervises and organizes all proposals, quotations

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A recognized Degree in Business or Engineering.
 • Experience with good track record in selling
 • IT services or CAD/CAE

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To call/visit on Existing/New customers
 • To find out the new market opportunities
 • To regularly update customers on product

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing & Sale Engineer or Supervisor 2 position
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical / IE
 • Experience 3 - 5 years up in Stamping & Welding

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • Technological support of equipment and products
 • Knowledgeable/experience in PC

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Meal Allow, Medical Ins, PVD Fund
 • Mechanical & Electrical Equipment Trading Company
 • At least 2 yrs experience in Machinery

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Engineering. An electronic engineer
 • Proficiency with computer software programs
 • Thorough understanding of the quoting process

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Python, NodeJS, ReactJS, Swift (iOS), Kotlin
 • AWS EC2, S3, Redshift
 • Long term planning for the growth of the platform

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in engineering in any field
 • 5-10 years’ experience in oil & gas industry
 • Primavera Software

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • 3-5 year experience in quality of manufacturing
 • Experienced in automotive industry is advantage

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead/Execute process automation project in ASEAN
 • Design system application
 • Experience in project management

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล