• อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบ กว. , มีประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้
 • บริการออกไปติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้า
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • High Vocational/ Bachelor’s degree in Electronics
 • Participate with ISO system activity
 • Knowledge in ISO 9001 , ISO 14001

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in stable, traditional Japanese company
 • To work in at-home environments
 • To contribute to expanding business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 3-5 years working experiences
 • Strong working knowledge of ORACLE software

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ และงานท่อ
 • ทำงานติดตั้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกติดตั้งเครื่องมือ
 • อายุ 20-30ปี
 • ปวช.-ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gasoline , Automotive, Project Customer Engineer
 • mechanical , engineering, electrical ,planning
 • executing, monitoring , closing,evaluate risk,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Electrical Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานการซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้าน Plastic injection molding
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years' direct experience in DCS
 • Good knowledge PCS7Siemens programming
 • Good communicative English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26-32ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3ปี
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า คิดราคา ดูหน้างาน ประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 8 years experiences in R&D Laboratory
 • Product Performance Verification Knowledge
 • Strong in Project management and Fluent in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Knowledge in PZT theory ,suspension and HDDs
 • Experience 5 - 8 years in management level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technician ( Die Maintenance )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ชาย 22 - 28 ปี (ต้องเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด แล้ว)
 • ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการซ่อมบำรุง MOLD และ DIE

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Admin (Supervisor )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female
 • Experience as Process Engineer is advantage
 • Good command of English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Electrical Engineering
 • 5 years experience on Electrical items development
 • Hands-on, Proactive and Fluent English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proposal Engineer / Electrical Engineer /
 • Power Generations / SCADA /Electrical equipments
 • Electrical Power system/ HV / MV/ LV / Swithgear

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล
 • ซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เขียน โปรแกรม PLC ,Servo motor ,Touch Screen
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร
 • มีความรู้เรื่องระบบหม้อไอน้ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบทำความเย็น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ASSISTANT PLANT MANAGER (COIL WINDING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai, Male or Female, Age 40 - 50 years old
 • degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 5 -10 years experience as an Assistant Plant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,โยธา
 • สามารถทำงานภายใน กทม. และต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า สามารถคุมงานได้
 • สามารถทำงานภายใน กทม. และต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Take care of Prototypes
 • Optimize/improve the Prototype processes
 • Male/Female, Bachelor’s degree or above

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willingness to learn
 • Positive attitude
 • Teambuilding capabilities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technician

SCML (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, Age 23 years up
 • Computer literacy Ms. Office
 • Experience at least 1 year up

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Willing to Travel in Asia
 • Need to speak, write, and read good English
 • At least 5 years experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of Refrigeration in air conditioner
 • Have driver license
 • At least 5 years experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Industrial, Mechanical or Electrical
 • 5 years’ experience in Printing, Extrusion
 • A persuasive character

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Industrial, Mechanical or Electrical
 • 5 years’ experience in Extrusion Coating Business
 • A persuasive character

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical or Chemical Engineering
 • Bachelor of Engineering in any fields
 • Good Command of English is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Know your customers' expectation
 • Excellent command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 35 years old up. BE of Engineering.
 • Has experience in Energy Saving, Maintenance field
 • Has PRE and Engineering certificate.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทอนิกส์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0-3ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry and abroad
 • Graduated in M&E engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age between 32-40 years old
 • Degree in Electrical Engineer or relate
 • Minimum 2-5 years experiences

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล