• วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล
 • ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพศชาย อายุ 22-30ปี
 • ประสบการณ์ไม่จำกัด (มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, not over 35 & Good command in English
 • Bachelor degree in Electrical & Instrument Eng.
 • Experiences of selling in Oil&Gas / Petrochemical

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 yrs. exp in Metal, Die, Stamping design
 • Able to use Auto CAD 2D/3D, Solid works
 • Practical of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบอาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล มอเตอร์
 • ดูแลงานระบบปรับอากาศ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สาขาวิศวกรรม การตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รู้เรื่องงานระบบไฟฟ้าเดินสายต่อสายในตู้คอลโทรล
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.,ปวส.- ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • การวางระบบ ของห้อง Clean Room
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครืองกล
 • ประสานงานควบคุมงานโปรเจคติดต่องานประสานงาน
 • มี ใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ใช้โปรแกรม, Autocad, Sketch Up, 3D ฯลฯ ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ว.ช.-ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและงานช่างทั่วไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างไฟ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานขายและงานการตลาดลูกค้ากลุ่ม ลูกค้าโครงการ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านงานขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ Program AutoCAD และ 3D ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vocational / Bachelor of Engineering in electrical
 • At least 1-2 Field engineer in telecommunication
 • Good Teamwork and learning skill on new technology

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Establish self-maintenance for machines
 • Initiate cost saving project in maintenance
 • maintenance strategy for balancing reliability

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 30-35 , Bachelor in Engineer
 • 3 years exp. in Technical Sales, Sales Engineer
 • Have own Car ! 30K-35K + OT + Bonus (4 months)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดช่างบำรุงรักษาระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ
 • มีความรู้งานระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ
 • บริการงานปฏิบัติการงานซ่อมบำรุงรักษาระบบงานอาคาร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical, Electrical, Automation
 • Master
 • Project management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Male/female, 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • Good personality/ Have service mind.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in first rank company
 • to Handle many kind of industries
 • to work in the company which increase sales

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#, VB, .NET, JavaScript API and SQL
 • Software Development
 • MES , Oracle, ERP

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Facility field
 • Knowledge in facilities system
 • Electrical Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years Sales exp. in Electronics or PCB
 • Good command in English, Japanese is advantageous
 • No need to have own car

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work in one of famous Japanese
 • Opportunity to gain sales skill and grow
 • Opportunity to work in company which you can go

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer
 • Thai Nationality age 22-30 years
 • High salary compared with other competitors

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age between 23 - 35 years
 • Diploma or higher in Electrical and Power or rela
 • Install and checking electrical equipment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Power Engineering.
 • Well preventive maintenance plan & organize.
 • Knowledge of PLC programing is a plus.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering
 • Laboratory
 • Lighting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถเขียนแบบวงจร PCB ประกอบทดลอง
 • เขียนแบบวงจร และ PCB

24-Mar-17

 

Applied
 • Electrical Design Engineer
 • Experience in Design field.
 • TOEIC > 550

24-Mar-17

 

Applied
 • Male age over 24 years (Thai nationality only)
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Strong knowledge of Telecom products.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Engineering
 • the safety officer in professional level
 • senior level for at least 5 years

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer (Refrigeration System)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Refrigerator, home appliance system
 • experience in technical service/project management
 • installation process, after service, maintenance

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Mechatronic Engineering and Electrical
 • Effective Management and Communication
 • Statistical analysis skill

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • knowledge on Electrical & Software system
 • Experience 7 - 9 years.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work with high stability global scale organization
 • Opportunity to fully utilize your sales skill
 • extent your capability and advance in your career

24-Mar-17

 

Applied
 • B.Sc. in Engineering
 • Skill in AutoCAD or similar cad program
 • Knowledge of PLC programing

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล