• เจ๋ง
 • เก่ง
 • ซน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2 years of Network/Security Solution Pre-Sales
 • Good command of English and Thai

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Report to Project Manager / Operation Manager
 • Product Installation and Service
 • Take charge of all the correspondence and filing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Pre-sales หรือ Admin
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree majoring in Telecom Engineering
 • Good command in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MAP, SIP, Diameter protocol and 3GPP
 • core network CS or PS technologies
 • Received resume in English version only

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer or Professional Engineer.
 • Minimum 10 years of experience in rail.
 • Excellent communication skills.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for delivery OSS projects
 • Understand OSS Solution deeply
 • Build small LAN experience, be able to independent

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Telecommunication
 • support engineer
 • Bachelor degree in IT

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Telecommunication, Electrical Engineer
 • Sales experience in telecom hardware
 • Own a car.

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree related in Engineering
 • Experience: IT Project Manager or ICT Consulting
 • Certification related in Networking, System

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • at least 1-5 years working experience
 • in-building optimization Technical

26-Apr-17

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

26-Apr-17

 

Applied
 • Network Quality Management
 • Telecommunication System
 • Network Engineer

26-Apr-17

 

Applied
 • Top company in Telecom Business
 • Deal with business units
 • Salary 50,000 - 70,000 (Negotiation)

26-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Specialise knowledge for telecom products
 • Good BONUS (2-7 months)
 • NOT SALE JOB

26-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Vision Automation Development Engineer

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Vision Detection System
 • VB.Net, LabView, Matlab, C++
 • Good in English

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้าน Electronics และ Microprocessor
 • มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C
 • เงินเดือนตามตกลง / ทำงาน5วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์: 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน

26-Apr-17

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

26-Apr-17

 

Applied

Systems Engineer

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 5 years industrial experience
 • Familiar and hands-on with other PLC,DCS and SCADA
 • Good command of English

26-Apr-17

 

Applied
 • data analytics
 • statistics
 • Data science

26-Apr-17

 

Applied
 • Male Age 26-30 years or above 30 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Business, Engineer
 • Case of Engineer, Major must be in Electronis

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great opportunity in famous projects
 • At least 3 years experiences.
 • Willing to learn more to develop your skill.

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

26-Apr-17

 

Applied
 • Be responsible for field technical support
 • Be responsible for secondary level technical
 • Provide the training to customers & front engineer

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year experience in Submarine cable industry
 • Telecom Network Operations and Maintenance
 • knowledge of several job areas within Subsea cable

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

25-Apr-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่

25-Apr-17

 

Applied
 • 2 years experience for Design (SISO,MIMO,LAMPSITE)
 • Male or Female, Age around 25-35 year
 • Degree in Telecom/Electrical /Electronics

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

25-Apr-17

 

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead data pipeline work streams
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขี้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรูด้านงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electrical, EE, Telecommunication
 • 5+ years working experience in Rail
 • Metro with CBTC experience is required

25-Apr-17

 

Applied
 • Extensive experience with vision detection system
 • experience in vision control programing
 • experience in vision system design

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน RF
 • สามารถใช้ TEMS/Nemo tool สำหรับ Walk test/Drive te
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน In building 2G/3G จะพิจารณาเป็

25-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied

Drive Test Engineers

CellConsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดสัญญาณของระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปวส. หรือระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

25-Apr-17

 

Applied

Drive Test Engineers

CellConsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดสัญญาณของระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปวส. หรือระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • 5 Years of Sales Experience
 • Engineering in Computer Network

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล