• เพศ หญิง-ชาย
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Safety Officer / จป.วิชาชีพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • มีจป.วิชาชีพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or Master in Engineering
 • Good command in English.
 • At least 10 years’ experience in manufacturing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • OHS experiences from automotive is prefer
 • Strong leadership, interpersonal, trainer skills
 • Experience in implementation of OHSAS18001

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to relocated to Sattahip & go offshore

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • degree in Safety Occupational and environmental
 • 2-3 years’ experience in OHSAS 18001 and ISO 14000
 • Leadership and people management skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years industry experience in environmental compl
 • Familiar with manufacturing environment
 • Knowledge of Agile and familiarity with EICC

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety / Health & Environment
 • ISO 19001 / ISO 14001
 • Occupational Health and safety

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมดูแลระบบ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารและจัดการกระบวนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ
 • ส่งผลการตรวจสอบหรือทบทวนผลการตรวจสอบตามที่ระบุ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality & Safety Manager

MJets Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • Safety officer
 • Employee Relation officer

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ดูเรื่องอาคารสถานที่ได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 yrs. of experience in HSE in manufacturing
 • Safety officer license at professional level
 • Strong knowledge of ISO

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environment/ Chemical
 • New graduate or 0-3years’ experience
 • Excellence Presentation Skill,Communication

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Safety
 • Certification of Safety officer
 • Experience in IH or PSM

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Manager

Pointe Russe Ltd.

ลาดกระบัง

 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Strong knowledge of OHSAS/TIS 18001, OSHE safety
 • Develops worker safety training programs.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer / Supervisor

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาทรัพยากรน้ำ,โยธา
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • ออกแบบ ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านโครงการก่อสร้าง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible to Environment & Energy
 • Lead the Plant Energy Conservation Program
 • At least 5 yrs in Environmental and Energy Saving

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์ น้ำประปา
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • 7 – 10 years’ experience in Facility management
 • Experience within a pharmaceutical company

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ และวางแผนงานทางด้านความปลอดภ้ย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer (Samutprakarn) [Job ID:41139]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai Nationality, 22-27 years old
 • Bachelor degree in Occupational health
 • 1-3 years working experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male not over 25 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experiences 1-2 years (New Graduate is welcome)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer / วิศวกร

Chavin Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, 6 + years experiences in Manufac
 • Bachelor Degree or Higher in Occupation Health
 • Good interpersonal, communication and analytical

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Health Safety & Environment (HSE)
 • Occupational Health and Safety (OH&S)
 • Analysis of accident

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี (จป.วิชาชีพ)
 • มีประสบการณด้านงานความปลอดภัยโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบรับรองด้าน Safety และผ่านการอบรมกับหน่วยราชการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9000, ISO 14001
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International automotive company
 • Develop mid-term plan and conduct training
 • Able to assess and support safety/DP

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล