• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10ปี
 • ประสบการณ์ในด้านบริหารการจัดการ อย่างน้อย 10 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Environmental or Mechanical Engineering
 • Registered Thai Professional Engineering license
 • Good technical computer skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with one of the leading Turnkey Solution
 • to work and coordinate with local team and expat
 • Convenient location and good working environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • ทำงานนอกสถานที่ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years varied experience in Health, Safety
 • Degree in occupational health and safety
 • Knowledge of ISO9000, ISO14001, GMP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma level in Occupational Safety and Health
 • Recognised Environmental, Occupational Health
 • Lead Audior – OSHAS 18001 or ISO 14001 preferred

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Setting the HSE policies for the company
 • Master’s degree in Environmental Science
 • 5 years’ of experience in a similar role

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certified Professional Safety, OHS
 • Experienced at Factory, Site Management, Building
 • Proficiency in English and available to travel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HSE / Occupational health & Safety / Environment
 • Well known Company
 • Work at Bangpakong

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ควบคุมระบบประปา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Environment Engineer/ Senior

Mattel Bangkok Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Qualify hazardous controller license
 • Experienced 3- 5 years in EHS
 • Experienced EHS collaboration and compliance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2- 3 years experience in Health, Safety
 • Experience with ISO 14001 & OHSAS 18001 System

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor And Master in Environment Engineer
 • 1-3 years experiences in related filed
 • -

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3-10 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age 22 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Environmental or related
 • TOEIC Score at least 400 points

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ควบคุมติดตามการใช้งบประมาณ
 • วางแผนการซ่อมอุปกรณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศหญิง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experience in Safety
 • Bachelor’s degree in Occupational Health
 • holding a certificate of Professional Safety Manag

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • การควบคุมการใช้น้ำประปา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 50 ปี
 • มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Knowledge of safety & security equipment/systems.
 • Certified, as a Safety Officer(Professional Level)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical,Electrical Eng.
 • 15 years of working in Detailed Design for Railway
 • Years’ experience in SEA would be an advantage.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง/งานระบบ
 • ปริญญาตรี , โท ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ
 • อบรมพนักงานเกียวกับความปลอดภัย
 • ประสานงานด้านความปลอดภัย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานประกอบอาคาร
 • มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 yrs’ experience in operation and maintenance
 • high vocational in Environmental Engineering
 • Good command of the English language

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Engineer

HGST (Thailand) Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Higher Vocational Certificate in mechanics
 • 2-5 years in manufacturing, machine maintenance
 • Good command in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Assurance, produt safety
 • good personality, strong communication
 • Good attitude

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in the safety
 • degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Developing and implementing safety programs

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS16949
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ
 • ชุดยูนิฟอร์ม, รถรับส่ง, โบนัสประจำปี, และอื่น ๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the Environmental Health & Safety
 • Direct experience in in logistics business
 • Good human relations and good command in English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the Environmental Health & Safety
 • Direct experience in in logistics business
 • Good human relations and good command in English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล