• ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ( ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ไฟฟ้า แอร์
 • ปวช-ปวส/ปริญญาตรี
 • เพศชาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance of Robot & CNC
 • Field service at customer.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญาตรี ทุกสาขา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)
 • ผ่านงานระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male age 22-30, Bachelor in Engineering
 • 0-2 years exp.in repairing electronics product
 • THB 18,000 - 28,000 + Benefits + Bonus

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum four 12 Years of Engineering Manager
 • Mechanical or Electrical Engineering Degree
 • Management Skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Service Engineer

LVD (Thailand) Ltd.

บางบัวทอง

 • Thai nationality, Degree in Engineering
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electric, CNC
 • experience in repair and maintenance of heavy mach

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mainternance Manager

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 10 years of experiences
 • Good command of written and spoken English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเชื่อมงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบควบคุบอากาศปลอดเชื้อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in hands-on maintenance
 • Degree in Electrical and/or Mechanical Engineering
 • A good team player and communicator

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, male, aged not over 45 years old
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 5 years of experience as a Production Manager

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in construction, electric, plumbing
 • Knowledge of kitchen equipment is a plus
 • Manage maintenance for Bangkok &up country outlets

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ และให้คำแนะนำการใช้งาน
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience in maintenance function
 • Understanding in PLC and troubleshooting
 • Good command communication in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่รถยนต์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องช่วยฟัง,เครื่องตรวจการได้ยิน
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องช่วยฟัง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New generation and family atmosphere
 • Salary up to 35,000
 • Training aboard opportunity

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Maintenance เครื่องยนต์ กำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An opportunity to work at one of the most famous
 • An opportunity to utilize your facility engineer
 • An opportunity to work in convenient location

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 30 - 35
 • Mature and logical thinking
 • Knowledge of OHSAS 16949 & ISO14001

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออีเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer
 • Able to work in shift
 • TOEIC Score at least 400 points

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Electrical Engineering.
 • At least 5 years’ experience + PLC (Siemen).
 • Good command of English. willing to work shift.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับงานซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่
 • บันทึกรับสินค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร ไฟฟ้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • เขียนแบบวิศวกรผลิตแม่พิมพ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
 • ปวส ขึ้นไป ไฟฟ้า ,เครื่องกล, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ว.ช.-ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและงานช่างทั่วไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างไฟ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational, diploma or above in Mechanical
 • 3-5 years experience in Power Generation& Engine
 • Fair command of spoken, written English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 30,000 THB + OT + Provident Fund

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 22-30, Bachelor in Engineering
 • 0-2 years exp.in repairing electronics product
 • THB 18,000 - 28,000 + Benefits + Bonus

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years working experiences
 • Male, Thai nationality, Age 25-35
 • To install machinery equipment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดตั้งเครื่องจักร, ซ่อมประกอบชิ้นงาน,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครนมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Some experience in inspection/ manufacturing
 • Have basic knowledge in QMS&EMS
 • Ensure product quality meet customer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years old up. Thai nationality.
 • At least 5 years’ experience in a maintenance role
 • Well understanding in AutoCAD or Autodesk for line

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Bachelor's degree of Engineering.
 • 5 years of experience in Die Maintennace.
 • 2 years of experience in Supervisor.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล