• ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้
 • ติดตั้งโยกย้ายในส่วนของไฟฟ้าได้
 • ดัดแปลงกำหนดสเปก อุปกรณ์ไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • รักความก้าวหน้าในกาทำงานที่ทำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรถ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and control performance of engineer
 • 5-10 years experiences in manufacturing
 • Set and Control of Purchase requisition

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ที่เกี่ยวกับการช่าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male age 22-30, Bachelor in Engineering
 • 0-2 years exp.in repairing electronics product
 • THB 18,000 - 28,000 + Benefits + Bonus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in technical field
 • Good leadership
 • Flexible to work at night

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilities management
 • Building management
 • Responsible for facilities inspections and reports

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Install machinery and provide training to customer
 • Bachelor in Mechatronics Electrical or Electronics
 • 2-5 years experience in Service Engineer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ซ่อมทั่วไป
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พบปะผู้คน และได้ลงมือซ่อมเครื่องจักร
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รายได้เพิ่ม
 • ไปต่างจังหวัดบ่อย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ มีใบขับขี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช-ปตรี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ประจำสำนักสลากฯ สนามบินน้ำ นนทบุรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความกระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • มีรถยนต์ ออกต่างจังหวัดใกล้เคียงทางภาคตะวันออก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years exp. in rotating machine maintenance
 • having high responsibility, plus logical thinking
 • having a supervisory skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช-ปตรี สาขาอิเลกทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • develop and handle all tasks in production dept.
 • 5 years experience in maintenance
 • Bachelor degree in mechanical

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์
 • ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช-ปวส. คอมพิวเคอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Plant Engineering Manager

PZ Cussons (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor of Engineering
 • Minimum 10 years experiences in engineering
 • Good relationship

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. อิเลคทรอนิส์ ไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Wheel Shop Mechanic

Thai AirAsia Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good English communication
 • Personal vehicle driver license granted
 • Graduated from Technical school or Diploma

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างแอร์

Preeda Holding Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาตามที่ได้มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถ
 • ทำเครื่อง ซ่อมเครื่อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารซ่อมบำรุงเเครื่องจักร ภายในโรงงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • ,งานซ่อมบำรุงแอร์รวมถึงเครื่องจักรภายในโรงงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning & scheduling for maintenance activities
 • Mechanical or Electrical Engineer
 • Experinces 3 years in maintenance fuction

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 2 years in as service engineer
 • Provide training to customer
 • Provide maintenance of machine

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mechanical Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Pharmaceuticals and Fragrances
 • Mechanical Engineering
 • Manufacturing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์ น้ำประปา
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25-30 years old
 • 1-3 years’ exp in Site, Service, M&E Engineer
 • Control construction site Knowledge in AUTOCAD

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย, หญิง อายุ 24-35 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in electrical and electronics
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-10 years working experience maintenance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ทัศนคติดี และทำงานเป็นทีม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • optimise safety and security in retail store
 • involved in the store’s crisis management team
 • conduct regular safety&security trainings

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years working experience of 4-5 stars hotel.
 • Prefer Thai Nationality only.
 • Excellent level of English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานช่างหรืองานซ่อม
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆภายในโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล