• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ปัญหางาน

4 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering or related field
 • Analysis problem by QC Tools or QC step
 • 4M analysis / Problem solving

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineering
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial engineer
 • Experience in industrial maintenance at 10 years
 • Knowledge about machinery of automobile industrial

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial engineer
 • Experience in industrial maintenance at 5 years
 • Knowledge about machinery of automobile industrial

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Food Sci/Food Tech/Food Eng/Biotech/ME.
 • Experience in production function (Food Industry)
 • Good command of English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer

Thai Parkerizing Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Thai Nationality Male/Female not over 30 year
 • Good Service, problem solving and communication
 • Bachelor degree in Metallurgy ,Material,Product

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Chain Management Director (Automotive)

Adecco Engineering & IT

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Supply Chain
 • Automotive
 • Tire

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Male or female Thai nationality
 • degree in Production Engineering, Business Compute
 • Good personality and Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experiences in manufacturing for FMCG
 • Experiences in materials handling systems for food
 • Degree in Mechanical Engineering or related fields

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA in Engineering
 • 5 years experience in production Engineering
 • TOEIC 600 point up

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Managing Production line to meet company
 • Male, Around 40 years of age.
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Manager
 • Manufacturing Engineering
 • Gear Quality Assurance process

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service Engineer
 • Design Engineer
 • Technical Development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender : Male or Female
 • Age : 26 years up
 • Can read engineering drawings.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for production engineering
 • Improve productivity for production process
 • Conduct cost deduction for production

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Shift Manager, Plastic Production, Petrochemical
 • Bioplastic Production, PLA, Polylactic Acid
 • Bachelor of Chemical Engineering, Science

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Unit Supervisor, Senior Boardman,
 • Shift Supervisor, DCS, Petrochemical, Plastic
 • PLA, Polylactic Acid, Production Supervisor

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Unit Supervisor, Boardman, DCS, Shift Supervisor
 • Petrochemical, Plastic, Bioplastic, Bioplastic
 • Polylactic Acid, PLA

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To create idea, develop and expand production
 • To manage regional group companies to optimize
 • To improve production process to reduce production

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Man/Female Age 35 and over
 • Bachelor degree in Engineering field
 • 7 years experience in engineering, manufacturing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female. Age over 28 years old.
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • English skill is need.(TOEIC : 450)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 28 and over
 • 5 years experience in an international automotive
 • Bachelor degree in Engineering field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female - Age 28 up
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • 5 years in Automotive field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบป.ตรี วิศกรรมเครื่องกลเกษตร/เครื่องกล/อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age between 30-36 years old
 • Good command of both written and spoken English
 • Have experience in CNC Programming and Design

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Engineering staff for electrical matter in film
 • Developing the new film production
 • Corresponding the trouble of film production line

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer - Auto Process

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer - Printing process

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering filed.
 • 2-3 years assembly production
 • Good English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการทำงานฝ่ายผลิตทั้งหมด
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or High Vocationa
 • Experience in production line management
 • Strong production problem solving and analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or science
 • Experience in QA/QC job 3-5 years
 • Familiar in Problem solving skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree, age 25 years above
 • English communication skill is preferable
 • Good command of computer skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct the overall manufacturing production
 • Optimizing the efficiency of the manufacturing
 • Understanding key business drivers &successfully

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Familiar with standard GMP, HACCP, ISO900,
 • 5 years’ working experience in Production Engineer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male,Age 24-27 years old.
 • Bachelor degree in Marketing,Logistic,Manegement
 • Good command in English both spoken and written.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Engineering or any related fields
 • 10 years of experience in Air conditioning
 • Good communication, presentation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years of inprocess quality control
 • Male, Age 24-35 years old
 • TS16949

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 0-3 years in related field.
 • Degree in Electronic / Mechatronics / Mechanical
 • Can work at Samutprakarn area.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล