• วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree or PhD in Biological Engineering
 • 3 years of experience in Product Management
 • Experience in Pharmaceutical production

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Medical Technology, Biology.
 • Experience in medical devices preferred..
 • Experience in medical training coordination.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management in Pharmaceutical/ Healthcare
 • Regulatory & Compliance, QC & QC, Product Testing
 • Improve Quality System and produce reports

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan and execute product promotion activities
 • Excellent command of spoken and written English
 • Develop new business opportunities

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age between 21 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales, Science equipment, Medical equipment
 • Graduated Bio medical, Medical Engineering
 • Communicate in English, have own car with license

25-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor ‘s Degree of Food Science
 • Food or Beverage Industry
 • Minimum 10-15 years experience in Beverages

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Polymer, Chemistry
 • Minimum 5 years of experience in analytical lab
 • Analytical lab and equipment for polymer testing

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Science in Chemical, Biology
 • 0-2 years in Chemical, Regulatory Affairs
 • Good command of written and spoken English

22-Jun-17

 

Applied

Medical Research Technologist

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to use a personal computer
 • Must be able to work independently permitting

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Pharmaceutical Industry
 • Able to make practical and reasoned decisions
 • Good Knowledge of International Standards

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Licensed Pharmacist as per Thai Law
 • Previous Quality Control Experience in Pharma
 • Leadership Experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

22-Jun-17

 

Applied
 • Carry out tasks accurately as per SOPs
 • Maintain and operate laboratory equipment
 • Work in a cleanroom to manufacture drugs

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in a food-related
 • Male or female, age 35 – 45 years old.
 • At least 10 years of quality assurance

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree n Food Science, Biotech
 • 3-5 years previous experience in a food industry
 • Base in BKK office

22-Jun-17

 

Applied
 • จบป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/เครื่องสำอาง
 • มีUser&Pw เพื่อเข้าระบบเขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
 • มีประสบการณ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนระบบออนไลน์ 3ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Work for global agriculture business, fast growth
 • To evaluate Knowledge Transfer team's performance
 • Good English, data analysis, communication skills

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science(Biology,AnimalScience
 • Good Command in English
 • support in live demonstration workshop

22-Jun-17

 

Applied
 • Analytical working with different types of Polymer
 • Harmonized Standard for test methods and ASTM code
 • Analytical equipment used in testing polymers

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา

21-Jun-17

 

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor’s degree in business, health science
 • A minimum of 2 years’ experience working
 • Significant experience in project management

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor’s degree in business, health science
 • A minimum of 2 years’ experience working
 • Significant experience in project management

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Advanced degree in public health
 • •Minimum of five (5) years’ of experience
 • •Experience in entomological data analysis

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research study of infectious diseases
 • Master or Ph.D. degree of Science
 • 1 year experience in handling of viruses

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree preferably in Food Science
 • 5 years previous experience in quality management
 • Must be able to work independently

20-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree / Master in Medical Lab
 • 1 to 3 years working experiences
 • product knowledge in histopathology

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • 3 - 5 years of experience as a food technologist
 • Required culinary experience

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 2 - 3 years of the experience in regulatory & food
 • Good knowledge in the quality system

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Researcher

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

16-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Sciences from China University
 • Minimum 2-5 year experience in sales
 • Strong interpersonal and negotiation skills

16-Jun-17

 

Applied
 • degree in Fishery, Animal Science
 • 3 years experience in Sales or Technical filed
 • Develop new customers and business

07-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Lab Chemist

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • CHEMIST, LABORATORY, CHEMICAL
 • RESEARCH AND DEVELOPMENT, LAB
 • ADDITIVES, CHEMICAL

31-May-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล