ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  Mahidol-Oxford Research Unit,'s banner
  ราชเทวี
  • Genome sequences of Orientia tsutsugamushi
  • Knowledge of rickettsial cell biology research
  • Excellent English both Written and spoken
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำเอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  • ดำเนินการเรื่อง PR และ PO ของ PLM ในระบบ Oracle
  • มีความเข้าใจกฎหมายชั่่งตวงวัด หลักการสุ่มตัวอย่าง
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร และระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านงานประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำ ควบคุม และติดตามกระบวนการขึ้นทะเบียน
  • จัดทำฉลากสินค้านำเข้า รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง
  • กำหนดแนวทางในการนำกฏหมายผลิตภัณฑ์ต่างๆมาประยุกต์
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  F.N.Science.co.th's banner
  F.N.Science.co.th's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • เงินเดือนตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+Incentive
  • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีชีวิภาพ ชีวเคมี