• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 25 years up
 • 3 years experiences
 • QC , ISO/IEC17025

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering
 • Competent computer skills
 • Mobility required (an own car is of advantage)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

RESEARCHER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ต่างประเทศ

 • Bachelor’s degree or higher in Science
 • More than 3 years experience
 • Good command of Chinese is essential

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Chemical

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • College graduate with a degree in chemistry
 • Minimum of 5 year experiences in coatings
 • Fluent in both English and Thai Oral communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Factory Manager

Thanant Chemical Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Above 5 years of experience in a similar sales
 • Degree preferably in Chemical Engineering or Sci
 • strong background in selling industrial Chemicals

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years experiences in sales and marketing
 • Degree on Chemistry, Food Science
 • Fluent command in English,Own transportation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent command in English
 • Degree on Chemistry, Food Science
 • Own transportation is essential

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 29 years old up, BE of Chemical.
 • 5 years in production as a Chemical Plant.
 • Knowledge in chemical, production, safety , QC/QA

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years’ sales experience
 • Industrial automation
 • Job in Bangkok, Thailand

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
 • ทำงานวิจัย Lab Scale และ Pilot Scale
 • สื่อสารภาษาจีนกลางได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA QC
 • Chemical Industry
 • Labotary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง / วิทยาศาสตร์การยาง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Application Engineer (NDC)

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Responding to application feasibility enquiries
 • Degree in a scientific discipline
 • Support of trials, demos, exhibitions, road-shows

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านงานทดลองเกี่ยวกับสารเคมี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

26-Jul-17

 

Applied
 • degree in Microbiology / Biology / Biotechnology
 • Female, aged between 25 – 35 years old
 • 3 - 5 years of experience in a Quality Control

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chemist Team Lead

Beger Co., Ltd.

พระประแดง

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

26-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Chemistry, Food Science
 • 2 yrs experience in the product regulatory affairs
 • Able to communication in English

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 mths., Position, Transportation, etc.
 • World Wide Pellet Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in handling extrusion molding machine

26-Jul-17

 

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 3-5 years experiences in sales and marketing
 • Understand sales operational process

26-Jul-17

 

Applied
 • Sales Executive - Pigment, Polymer, Additive
 • Chemical Raw Material Product
 • Knowledge in industrial specialty chemicals.

26-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years exp. in Production , Able to work shift
 • Polymer, Petrochemical or biochemical process.
 • Good command of both written and spoken English.

26-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • Rubber, Paint , Ink and Coating
 • At least 2 years experiences in Sales

26-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานการขาย
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

26-Jul-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

26-Jul-17

 

Applied
 • Age between 22 - 30 years old
 • Bachelor’s degree in Science
 • Experience in product registration with FDA

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, Science
 • Solid skills in DCS control.
 • Knowledge of DCS, Plastic/Petrochemical/Bioplastic

26-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Engineering, Science
 • Solid skills of DCS
 • Knowledge of DCS, Plastic/Petrochemical/Bioplastic

26-Jul-17

 

Applied

Corporate Quality Manager

FrieslandCampina Group (Thailand)

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 10 years working experience in QC or QA
 • Strong Knowledge Quality and Food Safety

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Build a relationship with distributors
 • Manage global MNC clients
 • Key Account Management

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเคมี

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 33 – 40 years old.
 • Bachelor's degree of Chemistry or Biochemistryor
 • Knowledge of Wipes, Soap, shampoo, Soap, shampoo

25-Jul-17

 

Applied

Chemist

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai Nationality Male / Female Age 22-25 years
 • Bachelor or Master degree in either Computer
 • Bachelor degree Science in Chemistry

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Chemistry
 • Possess good communication and negotiation skill
 • Ability to work under pressure

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age over 30 years old
 • Master in Chemistry, Food Science, Food Technology
 • 4 years experience of people management

25-Jul-17

 

Applied

QA Chemical Supervisor

Malee Group Public Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ความรู้และทักษะ ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความรู้และสามารถใช้เครื่อง/ระบบ HPLC ได้

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล