• ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ขายสินค้า และให้คำปรึกษาสินค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

Lixil (Thailand) Public Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

EHS Officer

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Performs environmental aspects
 • Maintains good environment and safety
 • Controls cost and economical of materials

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 28 - 35 years old
 • 5 years up
 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree MSc/BSc Environmental Engineer
 • Experience 2 years (advantage but not essential)
 • Available for business trips in SE Asia

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occuptional, Health, Safety, Security, SHE
 • Enviromental, OHSAS, Manufacturing, EMS,
 • Electronics Industry,

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Feb-17

 

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

18-Feb-17

 

Applied

Project Engineer

ATP Innovations Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • 2 years experience in environment and waste water
 • Monitor & Follow up on project work
 • English in conversant level.

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์
 • มีความสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์จัดกิจกรรม
 • วิเคราะห์และสร้างผลต่อยอดจากกิจกรรม

17-Feb-17

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Nova Printex Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied

QSHE Manager

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • •Railway Project in North-East of Thailand
 • •2-3 years contract
 • •Project Scope: Signalling

17-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in corporate sustainable development
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Excellent interpersonal skills

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 Sigma Black Belt - Safety Professional level
 • 10 years in whatever quality system - Lab methods
 • OHSAS 18001 - Convincing Thai and English

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

16-Feb-17

 

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

16-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา
 • อายุ 26-32 ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาสุขาภิบาลหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

15-Feb-17

 

Applied

Environmental Officer (Junior or Senior)

Nikkei Siam Aluminium Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min 5 years'experience in Environmental management
 • Knowledge ISO9001,ISO/TS19649,ISO14001,OHSAS18001
 • Bachelor's in Environmental Sci / Eng or related

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Environmental science.
 • Professional experiences in conduction.
 • Registered as Professional Safety Officer.

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ

15-Feb-17

 

Applied
 • University degree in engineering, water resources
 • Drought and Flood management, mitigation
 • Excellent monitoring and evaluation skills

15-Feb-17

 

Applied
 • background HSE in manufacturing about 5-8 year
 • background of ISO 14001, OHSAS 18001
 • Good command of English

15-Feb-17

 

Applied
 • Experience in ISO Management 3-5 years
 • Bachelor's degree in Environmental science
 • TOEIC Score at least 450 points

15-Feb-17

 

Applied
 • Over 10 years’ experience in Civil design prefer
 • Have working knowledge and application of design
 • Competence command of English.

12-Feb-17

 

Applied
 • Over 5 years’ experience in Civil design prefer
 • Knowledge of cost estimation for civil work
 • Competence command of English.

12-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล