• การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบรรจุภัณฑ์
 • มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
 • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work for a big company that has many group
 • to utilize your skills and grow with the big
 • to gain experience in Chemical Industry

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development Background
 • Can or process food backgound
 • Food science working experiences

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Female / Thai Nationality / 23 – 35 years old
 • MinimumBachelor's degree in Chemistry/Microbiology
 • 2 years work/Good command in English

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in after-sales services operations
 • Experience in manufacturing or packaging industry
 • Management and leadership experience

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Researcher
 • Online
 • Technology

20-Jan-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ph.D in Civil Engineering , Concrete Technology
 • Material Science (Ceramic) , Inorganic Chemistry
 • Chemical Engineering or any related field / thesis

20-Jan-17

 

Applied
 • Japanese, Department, Manager
 • R&D, Research, Development
 • Managerial, Research, Design

20-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

20-Jan-17

 

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Previous work experience in clinical laboratory

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
 • สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, HALAL และระบบคุณภาพ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

20-Jan-17

 

Applied
 • new packaging solutions & development
 • Improvement of existing packaging design
 • expertise in packaging design

20-Jan-17

 

Applied
 • BE in Mechanical and Electrical.
 • 8 years of experience in R&D (Air conditioner)
 • Able to design Electronics Appliance product.

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, 32 years old up.
 • Experience 10 years up in R&D and design.
 • Knowleageable in rubber, compound and NVH

20-Jan-17

 

Applied
 • new packaging solutions & development
 • Improvement of existing packaging design
 • expertise in packaging design

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35 - 45 years old
 • Degree or higher in Chemistry, Food Science
 • Good command of English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
 • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทดลองที่โรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Develop and execution Upstream Innovation strategy
 • Execute and deliver R&D projects in the roadmap
 • Drive awareness of R&D portfolio and IPs

20-Jan-17

 

Applied
 • Focusing on food and food related markets
 • Bachelor's and/or Master's Degree in Food Science
 • Own car with driver’s license

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์1 - 3 ปี ด้านการพัฒนาสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมได้

20-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในการทดลองต่างๆ
 • ควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับงานตรวจและทดสอบ

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor/ or Master/ PhD. in Science, or related.
 • Experience in R&D from FMCG company or related.
 • Very good in English communication

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education in MD, DO or PhD degree in health.
 • Possesses scientific analytical skills
 • Experience in clinical medicine and/or research.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 27-35 years
 • Degree/ Vocational Diploma in the field
 • Experienced in Research and development

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Thai nationality, age 35-45 years old
 • Bachelor's Degree in related field
 • ISO TS/16949

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำวิจัย ด้านพันธุศาสตร์ อณูชีววิทยา ในโรคอ้วน
 • ศึกษาค้นคว้า เขียนโครงการวิจัย ขอทุน ตีพิมพ์ผลงาน
 • วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 22,000-25,000 บาท

19-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied

R&D Engineer / Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in engineering or equivalent
 • A minimum of 5 years experience in a R&D
 • A previous experience in Automotive company

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

19-Jan-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • highest reputed Japanese business consulting firm
 • support and generate business solutions
 • industries to gain valuable experience

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Science.
 • Experience in research and development.
 • New graduate are welcome.

19-Jan-17

 

Applied
 • หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

19-Jan-17

 

Applied

R&D Supervisor

Thai Asia Rice Product Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพ หรือวิจัย

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Research & Development Supervisor

Malee Enterprise Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Degree level or higher in Food Science,Chemistry
 • 5-10 years R&D experience
 • Portfolio and Complexity Management

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in clinical research
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • Project initiation site opening

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree level or higher in Food Science.
 • 10-15 years R&D experience with Foods Products.
 • Proven experience in leading managing.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอบผ่าน CFA หรือ CISA Level 1
 • ทำการศึกษาวิจัย (Research Paper)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Set up Fresh Food operation standard with targets.
 • To ensure Policy and procedure are align with user
 • Training Fresh food knowledge for staff.

19-Jan-17

 

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล