• optimise safety and security in retail store
 • involved in the store’s crisis management team
 • conduct regular safety&security trainings

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ปวช. - ปริญญาตรี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล