• ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ professional work experience in a related
 • Strong oral and written communication skills
 • Strong interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฑูต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin
 • Strong communication skills
 • Negotiating and interpersonal skills, and self-con

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interns must be between 19 and 36 years old
 • should have less than two years of relevant workin
 • open to candidates of any nationality.

28-Mar-17

 

Applied
 • Legal, Law, Compliance, In house, advisor, POA
 • AGM, EGM, Litigation, Compliance Report, Agreement
 • Contract, Overseas Regional, Government

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

28-Mar-17

 

Applied
 • facilities management and managerial skil
 • Account Management
 • Operation management

28-Mar-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

28-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท
 • สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่ราชการ)

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • พัฒนางานระบบ IT เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

25-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied

Lawyer / Corporate Lawyer

Haier Electric (Thailand) PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer
 • Legal
 • Corporate Laws

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล