• วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience as an Accountant
 • Experience in Scala Accounting is preferable

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 28 - 37 years
 • Experience at 5-8 years in this field.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีโบนัสประจำปี
 • จัดท่องเที่ยวประจำปีและลาพักร้อนประจำปี
 • แบ่งขอบเขตงานชัดเจน ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกับแผนกอื่น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounts Receivable
 • Payment
 • Finance and Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

River Engineering Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเกี่ยวกับการบัญชี
 • สามารถปิดงบและมีใบประกอบวิชาชีพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, not more than 35 years old
 • degree or Master’s degree in Accounting
 • รับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting
 • 5 years relevant experience in accounting
 • Good command of written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูล
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Financial
 • AR, AP, Fix Asset, Inventory recording
 • Tax

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA/Ma in Accounting
 • Audit background, costing system, Syteline
 • Excellence English, manufacturing environment

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • At least 3 years of relevant work experience
 • Good interpersonal skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Officer - Partner Marketing

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Fluent in English.
 • Able to communicate in multicultural environment

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Exp. in Manufactur
 • 5-7 years in a similar capacity in management
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Must have at least 5-7 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Knowledge in ERP system will be advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมทำแบบภงด.3, 53 ภงด.1 ประกันสังคม
 • มีความรู้เรื่องบัญชีภาษีอากร
 • สำนักงานบัญชี งานบัญชีรายเดือน รายปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี ด้านบัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน
 • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in stable Japanese manufacturing company
 • Opportunity to brush up your management skills
 • Mainly responsible for company overall accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age not over 35 yrs old/ Good English
 • 2- 4 years of experience in Accounting/ AP/ GL
 • Knowledge in Accounting GAAP, Thai Tax Rules

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting and Finance
 • Experience in the GL or Revenues function in MNC
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Experience in SAP is preferable
 • Able to work hard under pressure and deadline

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female : age,30~40 years old
 • Having communicative English skill
 • Having experience as accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.8 years experiences from manufacturing
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Accounting, and at least 2 years’ exp.
 • Knowledge of Thai Tax rules
 • Prepare Balance Sheet, P&L and Cashflow statement

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having experience in banking budgeting & Forecast
 • Good at or having experience in running business
 • Excellent analytics and problem solving skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years experience
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be in Thai nationality, Female/Male
 • Bachelor’s degree - Accounting
 • Must have at least minimum 1 year working experien

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting, Finance
 • At least 3 years of working experience
 • Excellent command of spoken and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-36 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาปวส./ ปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ บุคลิกดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ระบบ SAP
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ Microsoft Excel ทางบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์บัญชี (AR) อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 24-27 ปี มีวินัย ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Nirvana ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล