• จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถบริหารทีมงานบัญชีให้ทำงานตามเป้าหมายได้
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accountant

--

ระยอง

 • cost accountant
 • strong cost systems background
 • accurately prepare cost reports

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduate
 • Basic account knowledge and careful
 • Accountant

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, Thai Nationality, 21-25 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-35 years old
 • Degree in Financial, BBA or any related
 • 3 y experience in Budget Control, Good in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เอกสาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม ทันตกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Taxation, SAP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับช้น ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Invoicing plan summary and invoicing
 • Invoices printing, sending and status tracking
 • Clarifying invoices with supporting documents

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Accounting / Finance
 • Ability to communicate in English
 • Good knowledge of SAP and Excel

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 12 yrs in accounting & finance in management level
 • Exp from many business: ICT, infrastructure, telco
 • Exp. in risk mgt, funding, investment, cash mgt.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years exp.
 • exp. in Audit from audit firm
 • English speaking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานทำบัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้าแคชเชียร์
 • ซีเนียร์แคชเชียร์
 • แคชเชียร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Accounting
 • Honesty, Fast Learning, Enthusiasm, Adaptability.
 • Knowledge and experience about import-export doc.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Accounting Development Sr. Sup. / Sup.
 • Good knowledge in accounting management and tax
 • Experience in ACCPAC will be an advantage.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experience in Finance or Accounting
 • Quick learner, willing to work under pressure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all aspects of full accountings
 • Assist with the accurate and timely compliance
 • Assist with annual financial forecast and budget

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational Electronics Parts Manufacturing
 • Western Company based in Rayong
 • Require Factory Cost Mgt. and SAP skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 39 ปี
 • ความรู้มาตรฐานบัญชีและปิดบัญชี
 • ความรู้และสามารถจัดทำภาษีนิติบุคคล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีสินทรัพย์
 • ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in related field
 • Experience in relevant fields at least 1 years
 • Good command of English, both spoken and written

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • 1 - 4 years experienced in accounting
 • Good communication skills in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance/Accounting or a related
 • 10 years’ experience in a similar role
 • Strong in consolidations and SET listed companies

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fully responsible for G/L and Reporting
 • Perform balance sheet reconciliations
 • Multi-tasking and hands on type of person

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national only
 • Good command of English
 • Fresh graduates

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Jr. Accountant

Essentra Ltd.

บางขุนเทียน

 • Bachelor degree in Accountancy
 • 1-2 year experience in related functions.
 • Able to communicate in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting,Finance,Manufacturing
 • Good knowledge in taxation,J-Sox

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเงินค่าสาธารณูปโภค,ออกใบเสร็จ
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
 • ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp, OT Pay
 • International Metal Parts Trading Company
 • Exp. in Accounting in JP Co. / Fresh is ok also

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be responsible for AR and AP
 • Manage tax and SSO processes
 • Assist to control Petty Cash expenditures

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree in the major Accounting
 • 2 years of work experience involving A/R, invoice
 • Carry out account bookkeeping

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance or related fields
 • More than 5 years of experience in Accounting
 • Good knowledge of overall Financial Operation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years' experience working in Accounting Admin
 • ส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ info@thecameramaker.com
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 45 ปี
 • ควบคุมดูแลงานฝ่ายบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Issue invoices, Collection, Accounting
 • Billing and collection
 • Bachelor/Master's degree in finance or Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, PrvdF, Transp, OT, Full Attd
 • World – Wide Electric Parts Trading Company
 • Fresh is ok also

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Accounting
 • Master or Bachelor degree
 • Srinakarin, Bangkok

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ
 • ดูแลประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investor Relations

Von Bundit Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Create presentations, investor information
 • Prepare and disclose company information
 • Organize investor meetings, conferences

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control and handle financial report
 • To handle exchange rate
 • To manage cash flow

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล