• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์งาน ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • คีย์ข้อมูลบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สามารถปิดงบได้ เซ็นต์งบได้
 • ทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเงินลงทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี เกี่ยวกับร้านอาหารไม่น้อยกว
 • ตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการขอเบิก
 • จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานทำบัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. คณะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้ Microsoft Offi
 • ใช้โปรแกรมบัญชีได้จะได้รับการพิจารณา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Cost

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากมีความรู้เรื่อง MS SQL และการเขียน Query
 • มีความรู้เรื่องการลงบัญชี กระทบยอด ปิดงบ การเงิน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางระบบ ERP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Experience in using ERP Software especially SCALA

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting with 2-5 years
 • Basis knowledge of taxation.
 • Good command written English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing financial report and analyze to finding
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญา บัญชีหรือการเงิน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capability of making an accounting report
 • Qualified person in charge of Thai Accounting
 • Experience as accounting manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing strong business relationships
 • Conducting SW training of dealership staff
 • Event planning and coordination

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชีต้นทุน
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • งานด้านบัญชีทั่วไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age between 35 - 45 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Female, 22 – 26 years old
 • New Graduate are welcome

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-26 years old
 • 1-3 years working experience as accountant
 • Bachelor degree in Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting Minimum 10 years experiences
 • SAP Skill and experiences/knowledge
 • Experience in Big 4 Audit Firm

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum 3 years related work experience
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีงานบริการ
 • วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be a Thai National
 • at least 10 years Accounting experience
 • Hold a Bachelor’s Degree (major in accounting)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant (English Speaking)
 • International company
 • Chatuchak area (Near BTS and MRT)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Accounting degree is a must
 • Good command of English
 • Able to work under pressure

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • AP, AR, A/P, A/R
 • Account payable, Account receivable

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational company in Oil & Gas Business
 • 3-5 years in Joint Venture Accounting
 • Skills in SAP or Oracle

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficient in SAP
 • Improve on internal control and work process
 • Responsible for all activities in AP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล