ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,304 ตำแหน่งงาน
  ACTEUS (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  ACTEUS (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  พระโขนงTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • 5 Days Work Week / Work-Life Balance
  • Multi-Cultural Team
  • International Business Exposure
  HIP Global Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดบัญชีรายเดือน / รายปี
  CJ WORX CO., LTD.'s banner
  TCP Group / The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  TCP Group / The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • Review documents from purchase department
  • Ensure the completeness of data recorded monthly
  • Reconcile GL account code Accounts Payable
  ปทุมวัน
  • Full skill of general Accounting with Leadership
  • Taxation expert,can do financial report &reconcile
  • SAP skill+English communicate with growth mindset
  Jitasa Group Co., Ltd.'s banner
  Jitasa Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Emails & video calls with International offices
  • A/P, A/R, Payroll, Bank Recs, Financial Stmnts.
  • WFH 3 days a week after passing probation
  SLC siam laser clinic's logo
  วัฒนา
  • Minimum 5 years of experience in Accounting.
  • Experience in Big 4 audit firms
  • Knowledge of Thai Financial Reporting Standard
  Beervana (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Beervana (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  สวนหลวง
  • Craft Beer
  • Multi-Cultural Environment
  • Creative & Innovative Fast Paced Company
  ถัด ไป