• เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ชาย / หญิง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเข้ากะได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • steep learning curve
 • dynamic and young working environment
 • weekly massage and complimentary food

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's Degree in Accounting or related filed
 • Male/Female, Experience 3 years
 • Be able to use Sage300 software are preferred

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฐานเงินเดือนสามารถปรับเพิ่มได้ตามความรู้ความสามารถ
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม MS Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Manager of the hotel’s day-to-day accounting
 • Organizing, planning, and prioritizing work
 • degree or diploma in Finance and Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Monitor and supervise all accounting activities
 • Prepare financial statements, cash flow
 • Corporate Income Tax and tax returns

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance & Accounting Manager

Roland Digital Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting. Tax/BOI
 • At least 7 years of accounting experience
 • Ensure timely and accurate accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-8 years working experience in accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านธุรการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 40-50 years old
 • 10-13 years working experience as accountant
 • Bachelor or Master degree in Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To prepares asset, liability, and capital account
 • Bachelor degree in Accounting
 • Medical Insurance, Bonus, OT

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Thaipower Tools Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • งานธุรการทั่วไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านสโตร์/ รับสินค้า 2 ปี
 • วุฒิศึกษา ม.6-ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • -

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager (GL)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • accounting activities,account reconciliation
 • annual budget and forecasting activities
 • financial and management reports

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • admin
 • Control AR Outstanding
 • 1-2 years of experience in FMCG

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in auditing background, financial model
 • planning & budgeting, business analysis, forecast

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Accounting Section Chief (Automotive)

en world Thailand

เมืองสมุทรปราการ

 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Having experience in GL Accounting, tax & audit
 • Good English and Thai communication
 • Good command of computer literacy

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To utilize your skills to support business
 • To work for a long history Japanese company.
 • To utilize your Japanese skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To prepare budgets, review budget proposals
 • University Degree in Accountancy and have CPD
 • At least 3 years of relevant business experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor degree
 • 2 Year experience
 • Able to communicate in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Setting financial budgets and goals for the group
 • Master’s Degree in Finance or Accounting is a must
 • At least 4 years’ experience as an FC, Group FC

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accounting
 • Interpersonal
 • Experience in Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or any related field
 • 2 years experience in the accounting field
 • Reconciling bank accounts

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Risk Manager

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Facilitate or directly execute operational risk
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Adjust annual of Salary, Bonus, Living Room Zone

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Costing Manager

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years in costing experience
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Five to seven years of financial experience
 • Certified Public Accountant (CPA) preferred.
 • The financial and accounting manager level

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, Trans, Full
 • Japanese Business Consulting Service
 • Exp. in Accounting at least 3 yrs.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 10 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Fair command in English in writing, reading

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • CPA, Consolidate, internal control
 • Prefer Big 4, audit experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • working experience with Hospitality Industry.
 • Knowledge of Express Accounting Software
 • Good communication and interpersonal skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Daily reconciliation i.e. Cash of sales
 • Knowledge and experience in of TAX & VAT
 • Take care cash plan, payment report

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล