ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 397 ตำแหน่งงาน
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • Internal auditor, external auditor, auditor
  • Compliance, analytics, Risk, internal audit report
  • 2 years working experience in internal audit
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Training and Development for Career Growth
  • 5-day work week, Yearly Bonus, Group Insurance
  • Close to MRT Samyan / BTS Saladaeng
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo
  วัฒนา
  • Strong audit experience in manufacturing
  • Global internal audit role (APAC & EMEA)
  • English fluency with passion in audit & compliance
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced in Financial Auditor
  • Strong knowledge in Accounting Standard
  • Well handle with pressure & time management
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ /การบัญชี
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • เคยปฏิบัติงานด้านบัญชี
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced insurance, financial service / IFRS17
  • Strong knowledge in accounting standard &insurance
  • Skilled in project/ time & people management
  Metro Systems Corporation Public Company Limited's banner
  Metro Systems Corporation Public Company Limited's logo
  ประเวศ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
  • มีความรู้ความสามารถด้าน Data Analytics
  MBK Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • -Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
  • Have good English communication skills
  • Minimum of 2-year experience Internal Audit
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  WHA Corporation PCL.'s banner
  WHA Corporation PCL.'s logo
  บางพลี
  • Exp.in audit planning, developing audit program
  • Having CIA, CPA, CRMA) would be preferred
  • Exp.risk management and internal control framework
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • IT General Control (ITGC) of J-SOX
  • Walk-through, Sampling Test, Audit (Roll-forward)
  • Office near BTS Asoke & MRT Sukhumvit.
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Mazars(Thailand)Ltd.'s banner
  Mazars(Thailand)Ltd.'s logo
  สาทร
  • Work on a number of projects in the auditing area
  • Coach, support, and monitor junior staff
  • Minimum of 2 years audit experience
  ถัด ไป