• ควบคุมดูแลการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถขึ้นทะเบียนสอบผู้สอบบัญชีได้
 • มีรุ่นพี่ฝึกสอนให้ปิดงบการเงินได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age between 33 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years of experience in Finance & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี
 • ตรวจสอบ และกระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master in Accounting or Finance
 • 3-5 years of experience in accounting management
 • Able to communicate in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, not more than 30 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • Up to five years’ experience in Auditing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงินต่างๆ
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Audit Manager
 • Internal Control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management Supervisor
 • Economic, Finance
 • Sukhumvit 42

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Audit Section Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accountancy
 • 5years of experience in external or internal audit
 • Good analytical, communication and interpersonal

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Some audit and FP&A experiences
 • CPA

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor all the internal auditing activities
 • Conduct credit examination.
 • Conduct Annual Internal Control Evaluation,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years of experience
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • Good command of written and spoken English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Tax Assistant

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Support BOI Report
 • Transfer pricing, corporate income tax filling
 • Experienced in Tax Consulting firm

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accountant
 • Senior Accountant
 • Senior Accountant

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์
 • ตรวจสอบข้อมูลบริษัท
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Knowledge or ability to understand accounting
 • Information risk managemnt

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting and Finance
 • 5 years experience in accounting and consolidation
 • Good command of English in Speaking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 25 years old up
 • Min. 2 years experience in AP accounting
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3years Auditor/Operational Risk
 • Work well individually and with others
 • Data preparation e.g KRI for BORF Pack

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consolidation
 • Business Performance Analysis
 • Finance & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age below 40, Good command of English
 • Bachelor or higher in Accounting
 • Experienced 0-3 yrs for Junior, 3 yrs+ for Senior

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • 5 years experience in accounting Finance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-2 years experience in general account
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee a function of cashier operation in sale
 • Review and check accuracy of all POS reports
 • Conduct audit (checks) on all modes of payment

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Accountancy or Finance with exp. Audit Firm.
 • 10 years’ work experience in Big4 Accounting Firm
 • International Taxation in ASEAN / CLMV

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปีเท่านั้น
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ประสบการณ์อย่างน้อยทำงาน 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant - CPA required
 • Excellent command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years Internal Audit experience
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in Public company is preferable

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Accounting
 • Experience in Accounting 5-10 years
 • Experience in NGO Accountant will be a plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Manager based in Yangon (Thai or Expat)
 • Real Estate Development/ Property Management
 • Good salary package with housing and car

7 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in auditing background.
 • Good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPA license is a plus
 • Good command of written and spoken English
 • At least 3 years experiences

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in Finance & Accounting
 • Good written and spoken English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล