• ปริญญาโท
 • ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in managing a sizable factory
 • Very strong management skills and people skills
 • Comfortable with international cultures

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of experience in finance & accounting
 • Experience in transport industry is preferred
 • At least Bachelor Degree in accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตอย่างน้อย 15 ปี
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประสานงานดีมาก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO9001/14001/OHSAS18001
 • มีทักษะการวางแผนการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 10 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า / อาคาร
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting New Challenge
 • C-Level opportunity
 • Prominent organisation within it's industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Accountancy or Finance with exp. Audit Firm.
 • 10 years’ work experience in Big4 Accounting Firm
 • International Taxation in ASEAN / CLMV

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master's Degree in Industrial Engineer
 • Be creative. And follow-up.
 • And can work effectively as a team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for managing the production staff
 • Support the organizational goals
 • Monitors and follows up the activities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CFO

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Cost reduce analysis,MicroElectronic Raw material
 • Supply Chain, Flow of Purchasing
 • ERP System, SAP, Investor relation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Position Open to Thai and Expats.
 • The ability to remain calm under pressure.
 • International chain experience is a plus.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years experiences in HRM
 • Bachelor Degree and up
 • English proficiency

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree or Doctor's Degree in Chemical
 • 14 years experience in technical sales & services
 • 5 years experience in managerial level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Asst. Purchasing Manager (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Master's degree supply chain or related fields
 • At least 10 years experience
 • Knowledge of ISO ,GMP & HACCP

26-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage operations team
 • Implement monthly control processes for cost
 • Responsible for the overall execution

25-Feb-17

 

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in food retail industry
 • Strong analytical and communication skills
 • Able to work under pleasure

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years marketing experience
 • Oversee marketing communications
 • Outstanding consultative marketing abilities

25-Feb-17

 

Applied

Financial Controller (BTS Area)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

25-Feb-17

 

Applied
 • Claim/Statistics/Insurance Bckgrd+Can Do Attitude
 • Claim/ Insurance/ Data or Risk Management is plus
 • strong Leadership, Logical & Analytical Thinking

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Country Manager
 • Food & Beverage
 • Attractive Remuneration

25-Feb-17

 

Applied

National Sales Manager (FMCG, Food)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Golden Opportunity
 • MNCs work environment
 • Top Brand worldwide

24-Feb-17

 

Applied
 • Min 8 years experience from Property Developer
 • Strong knowledge in conducting Financial Modeling
 • Experience in conducting Feasibility study

24-Feb-17

 

Applied
 • Health & beauty, clinic, heathcare, surgery, CLMV
 • COO, Operations, Executive level, Management
 • Operation, C-Level, cosmetics, sales, clinical

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong leadership skills and being role model
 • Excellence knowledge in banking business
 • Good understanding of Financial Accounting

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุระหว่าง 30-45 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to multitask and is a team player
 • Strong organizational skills
 • Loves to work in a fast paced environment

24-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Undertake Compliance Monitoring reviews
 • Take an active role in embedding
 • Implement the Group Compliance Monitoring Plan

24-Feb-17

 

Applied
 • Expand market share and new business in logistics
 • Create business strategy and mange operation
 • 7 years of experience in Freight Forwarder

24-Feb-17

 

Applied
 • Must be communicate in written and spoken English
 • Must have leadership, problem-solving
 • Have good communication and coordinate skill

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • Proven experience in trading industry as GM
 • Experience in developing strategic,business plans

24-Feb-17

 

Applied

Chief Financial Officer ( CFO )

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Planning / Analysis
 • Thailand – foreign investment cooperation
 • Real Estate / construction project management

24-Feb-17

 

Applied
 • CSR Activity, Business Coordinate
 • Business Management
 • Management skill, secretarial skill

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in MBA, Marketing
 • Aged 45-55 years old
 • experience in business development

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Develop and implement strategic
 • 15 years of experience related to communication

24-Feb-17

 

Applied
 • Similar to BPO Business
 • Understanding Contact Center Buiness
 • Experienced in Global Contact Center Operation

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor, Master Degree in Administration
 • Experience 10+ years

24-Feb-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs
 • Excellent team

24-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for scoping and analyzing market opp.
 • Support the partnership meetings
 • Expertise in areas of communications satellite

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 7 years marketing experience
 • Oversee marketing communications
 • Outstanding consultative marketing abilities

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Agriculture, or related field
 • 8 years in supervisory role in agricultural
 • Good at meeting deadlines and solving problems.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Very good in English communication
 • Experience to manage in Manufacturing,F&A,HR,SCM
 • Analytical and critical thinking

24-Feb-17

 

Applied

CFO (PUBLIC COMPANY LIMITED)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command of English
 • Experience in a related business is an advantage

24-Feb-17

 

Applied

VICE PRESIDENT

--

กระบี่

 • Budget Variance Analysis and other stipulated MIS
 • 8-10 years of progressively higher management
 • Achieve generation and export of power, plant

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting or related
 • 5 years of experience in accounting management
 • Able to use SAP is added an advantage

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล