ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 378 ตำแหน่งงาน
  R M L (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  R M L (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Oversee the overall supervision of the company
  • Good multitasking skills, Good command in English
  • 10% interest on saving, Free lunch
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการฝ่ายปฎิบัติการรา้นค้าทุกสาขา
  • มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจสายงานปฎิบัติการร้านค้า
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน มีจิตวิทยาสูง
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • โครงการด้านงานพัฒนา
  • บริหารจัดการแผนและงบประมาณ
  • ประสานงานโครงการ
  CMC Biotech Co., Ltd.'s banner
  CMC Biotech Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • Operation Manager
  • Purchasing, Collection, Team Management
  • 5 days work week, Good Benefits and Welfares
  ถัด ไป