• เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

24-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Medical Science
 • Regulatory affairs experience is an advantage.
 • Ability to manage priorities

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree of Nursing or related field
 • Experience in Nursing or related field
 • Have own car

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถทำงานเป็น กะ ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Medical Technology
 • 2 years’ experience of Sales or Specialist
 • Have own car and ability to work in upcountry

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in pharmacy or science related.
 • 3 years of experience as medical representative
 • Experience in ophthalmology is preferred.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เอกซเรย์ตามใบรีเควส
 • ตรวจเชคและเตรียมอุปกรณ์ เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อม
 • พูดจาอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนไข้ และเพื่อน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy/ Nurse or Science
 • Responsible for achieving sales targets
 • Responsible for established key customers

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experience in sales of OTC channel
 • CAN DO attitude,Good communication and negotiation
 • Have an own car and driver's license

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

23-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing Science or Pharmacy
 • Min 2 years of experience in Wellness consultant
 • Good Command in English

23-Mar-17

 

Applied
 • Extensive experience of Medical Affairs function.
 • Experience in relationship and stakeholder.
 • Good Planning and Organisational Skills.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสอนและติดตั้งเครื่องมือแพทย์

22-Mar-17

 

Applied
 • Master's degree in Pharm or MBA
 • Experience in medical devices or pharmaceutical
 • Excellent command of Thai & English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • medical technology
 • clinical application
 • Endoscope

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist Medical Manager to develop medical
 • Provide medical inputs for annual brand planning
 • Support the commercials of relevant medical info

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Humanitiarian
 • Sexual Reproductive Health (SRH) service provision
 • Sexual and Reproductive Health in Emergencies

21-Mar-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาแบบบูรณาการ
 • เป็นแพทย์ที่มีความสนใจด้านการแพทย์รักษาแบบบูรณาการ
 • มีประสบการณ์การตรวจรักษาอย่างน้อย 3 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
 • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
 • Excellent spoken and written of English

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • At least 1-5 years experience
 • Excellent communication

19-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Have experience in drug regulatory affairs.
 • Good command in English.

16-Mar-17

 

Applied

Medical Sales Representative - Many Positions

Fresenius Medical Care Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Male or Female with Thai nationality only.
 • Medical Device, Sales
 • Service-minded and good interpersonal skills

15-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 30-55 years.
 • Experience in healthcare industry is preferable.
 • Good command of English.

14-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pharmacist
 • Research & Development
 • Pharmaceutical drug

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล