• มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing, public health
 • 5 years in the conduct of clinical research
 • Oversee the clinical research procedures

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • 3 years+/- sales experience in Medical Product
 • Good communicated & negotiated skill, Service mind

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Nurse

US Embassy Bangkok

เชียงใหม่

 • 1 years of hospital or outpatient nursing
 • Have strong interpersonal skills
 • Must have up-to-date nursing science

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree; ideally a medical, pharmacy, nursing
 • 1-5 years in experience of the medical field.
 • Preferably with own transportation

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • คุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติประจำ ณ บริษัทฯ ได้
 • นักเรียนพยาบาลจบใหม่ หรือพยาบาลอายุเกษียณ

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดเตรียมห้องผ่าตัด
 • เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับศัลยแพทย์
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Contributes to management
 • Contribute to trial medication import
 • Pharmaceutical Degree/ Nursing Degree

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Nurse, Bio Medical Engineer, Medical
 • 3 years of selling experience in Medical Equipment
 • Positive attitude and good team player

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse, Bio Medical Engineer
 • Minimum 3 years of clinical specialist
 • Positive attitude and good team player

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 25-33 years
 • Degree in Health Science, Nursing.
 • 5 years’ experience in sales & marketing.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nursing or Medical background
 • At least 3 years Claim experience
 • Good command of English communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Medical Sciences
 • Experiences within sales functions
 • Good Technical , Sales , Marketing

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing, Medical Science
 • Experience in Medical Equipment Product

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 32-40 years old.
 • Bachelor's degree in nursing.
 • 3 years of managerial level experience.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Medical Science, Nursing
 • Good personality and service-minded.

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

19-Jan-17

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

19-Jan-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NURSE
 • operating room.
 • Customer Care before - after surgery.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัครพยาบาลไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • เงินเดือนที่น่าสนใจ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านงานวิจัยอย่างน้อย 3 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age at least 23 years old
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • Experience in clinical research, GCP training

18-Jan-17

 

Applied
 • Process daily fax claims service
 • Process& approve reimburse / invoices claims
 • Coordinate with hospital for claims processing

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Science or Pharmacy
 • At least 3 years experiences in health care
 • Experiences in responsible therapeutic area

18-Jan-17

 

Applied
 • 2 years experience
 • Fluent Command in English
 • Good computer Skills

18-Jan-17

 

Applied
 • Perform health promotion activities
 • Analyze claims history and clients function
 • Bachelor’s degree in Nursing

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree and/or professional nursing qualification
 • First Aid certification.
 • Experience of working in a school

18-Jan-17

 

Applied
 • Achieve sales targets and develop new opportunity
 • Represent the company in Professional manner
 • Minimum 2 years experience in Healthcare industry

18-Jan-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
 • บริหารการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ทั้งเอกสารและ e-data
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree or equivalent in Business or Operations
 • 5 years of professional experience
 • strong managerial and organisational competence

18-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years experience for CRA
 • take leadership of site management from site
 • represent local team in clinical trial global

18-Jan-17

 

Applied
 • Nursing License.
 • 1 year experience in nursing.
 • Good command of English.

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

18-Jan-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Health Claim experience
 • 2 years experience in direct field

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in nurse or medical technology
 • Experience in hospitals or insurance companies
 • Ability to demonstrate customer led thinking

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

18-Jan-17

 

Applied

Business Development Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business development role to lead Thai market
 • Top MNC in providing security services
 • Market leader in business services industry

17-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล