• บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Japanese Speaking Secretary for Chairman

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Japanese Speaking fluently
 • New graduates welcom
 • Loves challenging and career progession

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied

Senior HR and Admin Manager (70,000-90,000)

--

กรุงเทพมหานคร

 • 10 yrs of experience in HR AND Admin Operations
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • Bachelor Degree in any field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 - 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 8 ปี ด้านบริหาร 3 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welfare
 • Employee Engagement
 • Retention and Happy Work Place

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • strong leadership & communication skills
 • good interpersonal skills
 • good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทำงานด้านงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำสัญญา, เอกสาร และคีย์ข้อมูล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for all HR operations
 • Strong human relations & people management skills
 • Minimum 5-10 years relevant experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good computer skills in MS-Office
 • Good command of English.
 • Possess strong interpersonal skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Partner
 • Analyze business’s needs
 • Key HR processes

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Female, Age 28-33 years old
 • Bachelor degree in any field
 • 2-3 years experience in Administration or HR

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management.
 • Minimum of 5 years’ experience in HR role.
 • Knowledge of local employment/labor laws.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Business Administration
 • 1 year of HR work experiences
 • Thai nationality

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Aged 35 years old or above, male, Thai
 • Have knowledge in QMR and ISO

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C&B Specialist

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 10 years of exp in C&B(HR) function
 • Good command in English
 • HR strategic & operations in C&B

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุ : 25-35 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 2-3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Employee Relations - ER

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experienced employee relations of standard factory
 • innovative, strong@ communication, solving problem
 • workforce plan, dispute resolute, promote +culture

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Strategy

Thaioil Group

ชลบุรี

 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านบริหารบุคคลและธุรการของบริษัท
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลและธุรการไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 23-40 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 1-5 years working experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR&Admin

TAN CHONG GROUP THAILAND

ลาดกระบัง

 • 3 years’ experience in HR&GA
 • Automotive Manufacturing
 • Good Thai and English communication skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
 • งานด้านสรรหา นัดสัมภาษณ์งาน
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายบุคคล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กำหนดกลยุทธ์ ในการวัดผลการทำงานโดย KPI
 • มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Knowledge in salary and labor market surveys
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in any Human Resources, Psychology
 • 5 - 7 years’ experience in a senior professional
 • Understanding of Thai Labour Laws

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and monitor all HR operations.
 • Good command of spoken and written English.
 • Proficient in MS Excel, Word, and Power Point.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Able work at Hi-Tech Industrial Estate,Ayutthaya

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project management
 • Good communication and English skills
 • Multi-tasking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources
 • HR
 • E-Commerce

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-45 years old
 • Bachelor degree in Human Resource or any related
 • 5-7 years working experience in HR or HRD

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • handle in Welfare Management function
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HR work will be advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience in HR functions
 • Employee relations, benefits and welfare
 • Conduct orientation, training

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Associate Executive Secretary

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Agriculture
 • Personal Assistant for BOM
 • secretary

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • สนใจงาน HRM , Recruit , HRD

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese national, aged not over 40 years old
 • Bachelor’s Degree in HR or any related field
 • At least 5 years of experience in administration

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล