ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-30 จาก 223 ตำแหน่งงาน

  Asst. HR Manager [HRD] / Bangna/ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล

  Optimal Tech Co., Ltd./บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
  THB 30K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ประสบการณ์บริหารงาน HRD อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก
  • มีทัศนคติในเชิงบวก มีใจรักงานบริการ
  THB 20K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Training and coaching skill
  • Fair to Good English Communication
  • Immediate Starter is highly preferred
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's โลโก้ของ
  • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
  Caterpillar (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Caterpillar (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  HR Manager

  Caterpillar (Thailand) Ltd.
  • Experience 8 yrs up in manufacturing environment
  • Strong Interpersonal & strategic leadership skill
  • Excellent English communication
  Aurora Design Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Aurora Design Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  THB 55K - 90K /เดือน
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 33 – 45 ปี
  • สามารถเป็นวิทยากรในหลักสูตรงานบริการได้
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

  HRD Manager

  Silkspan Company Limited
  • Good educational backgrounds at bachelor degree
  • Currently or have worked as a manager or higher
  • 32-40 years old
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's โลโก้ของ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ในสายงาน (HRM&HRD) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ติดกรอบ ชอบความท้าทาย
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)