• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Professional HR and Training
 • Engineering and Construction

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ป
 • มีความรู้ทางด้าน Ms Office เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Manager
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ในงานด้าน HRD, แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ประมาณ 10-15 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Assistant Manager,HRBP
 • Human Resources Business Partner
 • Laws, Human Resources, Political Science

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ฝึกอบรม
 • ฝ่ายบุคคล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences at least 5 years in training
 • Be able to build modules and training aids
 • Working area at DC Nongjok

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good in French language
 • Good in English language
 • International Company

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • steep learning curve
 • young and dynamic working environment
 • weekly office massage and free language classes

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in HR fields more than 10 years
 • Strong knowledge in labor law and modern HR
 • Able to working under pressure and result oriented

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitoring, maintaining and developing HR systems
 • Coordinating and reporting to executives
 • Guiding the management team on HR matters

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Manager
 • HR Manager
 • HR

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for performance management system
 • Bachelor’s degree or higher in HRM, HRD
 • At least 2-3 years of experience in HRM functions

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Health insurance
 • good career advancement
 • high development opportunity

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • INTERNSHIP
 • marketing
 • student

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supporting the delivery of the HR Strategy
 • Deliver talent management and execute annual plans
 • Preparing and provide information for Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Degree in HR, HROD, HRM
 • 10+ yrs. of working exp. in Training & Development
 • Heaving knowledge in Org. Development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
 • มีความสุภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource or related field
 • 3 year experiences in HR or related field
 • Good command in English and communication skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล / ธุรการ
 • ดูแลงานด้านงานฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร
 • บริหารงานระบบคุณภาพISO9001:2008

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Learning and Development Manager

Minor Food Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven track record in an HR management role
 • Handling labour union issues and employee relation
 • Direct experience of dealing with a labour union

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in HR related fields
 • Male/Female, 40~50 years old
 • Recruitment, payroll, HR development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
 • ติดตามผลกาประเมินกาฝึกอบรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be the focal point for cooperation
 • Initiate standard structure for company
 • Ability to make decision base on fact

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 7-10 yrs+ exp in HR Field/ HR Management
 • Excellent command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถปิดงบและ รู้ระบบบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • training
 • ออกแบบและจัดเตรียมคู่มือในการอบรม
 • ารฝึกอบรมและวิธีการประเมินผลหลังฝึกอบรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง HR Management
 • บริหารและจัดการระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
 • 3 ปี ในเรื่องเกี่ยวกับ Learning & Development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Conduct training soft skills
 • Conducts evaluations and develops new programs
 • May design and develop training materials

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสานงานหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Contract 6 months/Renewable
 • Recruitment and HR background
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รายวัน
 • 500-1000บาทต่อวัน
 • Flexible working hours

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 1 year experience as HR and GA officer
 • Female with age between 24-40 years.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop training program for Wealth RM
 • Monitor license validity of Wealth RM
 • Strengthen relationship with overseas

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HRD and Knowledge Management

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge Management
 • Develop Learning Program
 • Property industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRD Specialist

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Talent Management
 • Career Development
 • Property industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Trainer, Sales Training
 • Good English comunication
 • Exp. in Copy machines or printer is a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Designs, develops, coordinates, implements
 • Implement e- learning system.
 • Provides coaching, facilitation , team development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM, HRD, OD
 • Strong English
 • Outstanding Service mind

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist team leader in designing leadership develop
 • Master's Degree in Human Resources
 • 3-4 years’ experience in learning and development

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล