• บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 38-50 years old
 • degree or higher in Human Resources Management
 • Human Resources experience within a manufacturing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling overall HR functions and administrative.
 • Good attitude and interpersonal skills.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Science or other related
 • At least 4 years’ experience in HR
 • Good communication skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged 40 -50 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 10 years of experience in handling

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 40 up
 • Experience in Cost & general accounting
 • CPA is an advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experience in HR
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • Female, aged 24 - 27 years old

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 28 - 30 K
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-3 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years of experience
 • Previous experience in an international retailer
 • Good command of spoken/written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Manager
 • ทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Working experience of Talent Acquisition
 • Strategic minded and experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, aged 26 - 29 years old
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • 3 years of experience in HR

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 Years Experience in HRM
 • HR Full Loop
 • Logistic Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • age not over 35 years old.
 • Be able to work in our Head office in Ramintra
 • More than 8 years ' experience in human resource

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Assurance (IT)

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Establish a recruitment plan to help the delivery
 • Ensuring that the recruitment standards
 • Perform first screen candidate profiles

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning & Development function
 • training and development
 • L&D

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 30-38 years old
 • Experience in HR multi function
 • Fair command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • experience in doing reporting and systems
 • Proficiency in excel and is IT savvy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Manager
 • Overall responsibilities in HR functions
 • HRM ,HRD

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall payroll operations across location
 • Multinational work environment
 • Basic to intermediate Microsoft Excel skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai National, 28-40 years old
 • 3-5 years working experience in GA or HR
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in Payroll function
 • Proficient in Microsoft Office. (advance excel)
 • Good relationship and high responsibility

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in HR
 • Good command of English
 • Good analytical and problem solving skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for recruitment, manpower
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • Experience in human resources or operations

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 – 6 years’ experience in C&B function
 • Strong analytical and budgeting skills
 • Fluent English speaking skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สามารถติดต่อประสานกับหน่วยต่างๆได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Executive

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Generalist
 • Work with Regional HR in Singapore
 • Strong command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in HR, Operation in Retail Business
 • Able to travel to visit all branches in BKK
 • Excellent communication skill and ER

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee the HR & administration functions.
 • Experience in B-Plus Payroll and HR Management.
 • Strong knowledge in employment laws.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resource
 • Highly contribution and energetic person.
 • Good command in English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนการบริหารงานอัตรากำลังพลด้านการสรรหาบุคลากร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager - Compensation & Benefits

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years of C&B in manufacturing
 • Experience in HRIS and survery such as Mercer
 • Experience in C&B function for 500 headcounts

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in Business Administration,Finance
 • 5 years experience in financial analysis
 • •To develop appropriate model for HR Operating

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supervisor

Udomrat 87 Co., Ltd.

ราชเทวี

 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล