• เป็นเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับขี่)
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานข้อมูล
 • งานเอกสาร
 • งานประสานงานภายในและภายนอก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work with global waste plant energy company
 • To learn from zero and got the chance
 • To utilize full language skill competency

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male, age not over 30 years old
 • Good command in English and Japanese N3 UP
 • Min.1 year experience in any related field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Affair Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • General Affair
 • Pathumthani
 • Shuttle bus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Female, Age not over 28 years old
 • Bachelor’s Art degree or higher in related field
 • At least 1 years’ experience in secretary

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานเอกสาร ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานเอกสาร ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Willing to work in Warm company
 • High payment & High potential working
 • Working location is very convenience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years prior HR Management experience
 • Excellent Thai and English communication skills
 • Strong interpersonal communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible, manage and coordinate office admin
 • Co-ordinate the daily operation with all divisions
 • Organizing and attending meetings

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-2 Year experiences in CS
 • Good in English communication

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years working experience in HR Admin
 • Good command in English skills
 • Bachelor degree in Human Resouces or related field

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 2 Yrs. of professional experience in OD&Engagement
 • Excellent customer service skills.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree Business Administration, Marketing
 • Good command of spoken/written English
 • 1-2 yrs experience, fresh graduate may also apply

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over 25 years
 • Degree or higher in Secretary or related field
 • Have knowledge in secretary, appointment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Scheduling appointment, meeting arrangement, etc.
 • Bachelor's Degree in any related field
 • At least 3 years’ experience in secretarial work

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นคนที่มีใจรักบริการ สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับไอที

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s/College Degree in any business field
 • Fresh Graduates are welcomed
 • Hardworking, motivated and can work under pressure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in any related field
 • At least 2 years of experience in product training

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in any related fields
 • 3 years’ experience in related field
 • Excellent command of English skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Arrange hotel and travel Booking
 • Bachelor Degree in any field
 • Good skill in coordination, communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Female / Age 25-30 years old
 • Minimum 1 year experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Drive and deploy Global Engagement Survey
 • Identifying Employee Value Preposition
 • Good Command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Director

J. Walter Thompson Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or Master Degree in any related
 • Strong commercial business acumen
 • Strong business partnering capabilities

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 20- 28 ปี
 • ปวส.บัญชี - ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,E-mail,Internet

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 -40 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป 22-30
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. พณิชยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor degree
 • Age not over 30 years old

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-37 ปี
 • ระดับบริญญาตรี หรือขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานเอกสาร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • วิทยากรได้และมีทักษะในการนำเสนอ
 • ก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.,ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานสรรหา อย่างน้อย 1-2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลประวัติการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
 • จัดทำรายงานน้ำไฟประจำเดือน
 • ดูแลการเบิก-จ่ายโทรศัพท์มือถือให้พนักงานขาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป, มีประสบการณ์มาก่อน 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีทักษะด้าน Social
 • มีทักษะการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • รับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • to work in a big company that has many group
 • to gain experience in JP leading textile Industry
 • to utilize your skills and grow with the company

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 8-10 years experience in Administration
 • Good communicate in English

23-Jun-17

 

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Recruitment
 • mass recruitment
 • human resource

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Faculty of Human Resources
 • Counsels employees in work related problems.
 • Good communication skill in English.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล