• กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • เสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Branch banking
 • Branch System and equipment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Branch Banking
 • regulation and compliance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Manager (Investment)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital banking
 • Business development
 • Banking Products

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Finance & Accounting (EVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge Center
 • Branch banking
 • Branch operations

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale Program Management
 • Retail Banking
 • Trade Marketing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail Banking background
 • Service quality assurance
 • Customer Experience Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developer
 • Branch Process
 • Retail banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CRM project
 • banking background
 • business solution design

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • UX & UI
 • Digital design
 • Digital banking channel

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Owner
 • Digital Banking product
 • scrum product owner

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Client Service (VP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Client Service Fixed Income
 • financial institution Equity FX Foreign Exchange
 • securities service

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Projects Management
 • Banking Process Improvement
 • Improve branch efficiency & minimize op risk

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage business relationships
 • Responsible for all “DMTM” & “Face-to-Face”
 • Work experience especially on Insurance & Broker

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Above 6 years' experienced in Collection.
 • Knowledge in hire-purchase or leasing business
 • Strong leadership, result-oriented& fluent English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 10 yrs' working exp in law and related fields
 • Good knowledge in related law which Leasing&HP bus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bank Channel
 • Jatuchak
 • Banking Business

23-Mar-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23-Mar-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23-Mar-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23-Mar-17

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23-Mar-17

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • Cash Flow Cash Management

23-Mar-17

 

Applied
 • Customer Analytics
 • Data Stewardship
 • Banking

23-Mar-17

 

Applied
 • Data Analytics
 • Campaign Marketing Analytics
 • Banking

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนงาน กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Media
 • Social Media
 • Media Strategy / Planning

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Portfolio management
 • Consumer Lending
 • Financial service

23-Mar-17

 

Applied
 • Full Time, Permanent
 • Degree
 • Salary provided

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

23-Mar-17

 

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • operational risk
 • risk management
 • regional risk

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Client Onboarding (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Planning and Analyst
 • Retail Banking
 • Banking processes and products

22-Mar-17

 

Applied
 • Acquire new partner and build up relationship
 • Experience in Cash Management, Sales, Key Account
 • High level of creativity, Strong communication

22-Mar-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

22-Mar-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design&implementation all branch processes
 • Drive process efficiency and improvements
 • Drive teller/service staff efficiency

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Specialist
 • Financial Controller
 • กำกับ ควบคุมดูแล หน่วยงานการเงินในการติดตามลูกหนี้

22-Mar-17

 

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Mar-17

 

Applied

Credit Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล