ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 95 ตำแหน่งงาน
  Krungsri Capital Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Capital Securities Public Company Limited's logo
  สาทร
  • IC Complex 1 (P1+P2+P3) หรือ IC Complex 2 (P1+P2)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • Good team working
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  AFS (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรักTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีทักษะในการทำงานได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
  • มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ และมีความอดทนในการทำงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • information gathering and due diligence process
  • analyst financial statements under Thai Finance
  • prepare relevant Information Memorandum, Filing
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน derivatives product
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Coordinate closely with business functions
  • Bachelor’s Degree in Business or related fields
  • 2-3 years of relevant experience
  CIMB Thai Bank's banner
  CIMB Thai Bank's logo
  ปทุมวัน
  • Structured Product, Derivative
  • FX, Rates, Equity, Credit, Fund, Commodities
  • Graduated of Engineering
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Bachelor’s degree or higher in Business, Finance
  • 2-5 years of exp. in market surveillance
  • Proficient in English (e.g. TOEIC score > 600)
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คำนวณและยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
  • ควบคุมคำสั่งลงทุน
  • IC Single License, CFA, CISA
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • Credit risk framwork
  • Strong analytical skills
  • 5 years of working experience in financial service
  ถัด ไป