• Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 3-5 years of working experience
 • Outstanding analytical and inter-personal skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in finance, accounting
 • Outstanding analytical and inter-personal skills
 • Strong writing and presentation skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent interpersonal and presentation skill
 • Fundamental knowledge in derivatives
 • TOEIC Score >600

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • single license
 • trader
 • stock

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Regional Head of Finance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Financial Controller, Finance Manager
 • Financial Services, Payment Solutions, e-business
 • CFO; Head of Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 38-44
 • ระดับการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ เลขานุการ และ การลงทุน อย่างน้อย 7 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Master’s degree in Business Administration
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Analyst
 • CFA
 • mid small cap

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Master’s degree in Accounting, Economics.
 • Minimum 3 years of experience in capital market.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Nationality
 • Base in Bangkok
 • Finance and Accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asset Liability Management
 • Master's degree in MIS,MBA,Economics
 • knowledge of compound rate& PV,cash flow calculate

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Having a CPA would be advantage
 • Thai nationality, age 35 - 45 years old

17-Jan-17

 

Applied

Risk Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • risk management
 • credit risk
 • market risk

17-Jan-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (DRG)
 • รู้ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ทำงานเป็นกะได้

17-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years in relevant working experience
 • Preferably working in Fund Administration Services
 • Strong interpersonal skill and communication

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Sales experience on Cash and Trade
 • Used to sale deposit and Time deposit.
 • Customers profiling in cash is preferable

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of relevant experience in the legal
 • Able to handle corporate and commercial matters.
 • Good command of spoken & written English.

16-Jan-17

 

Applied

Equity Investment Analyst

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • asset management, fund management, equities
 • investment analysis, CFA, assets
 • fund manager, credit analysis

16-Jan-17

 

Applied

KYC / Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FX Dealer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Economics,
 • 7-10 years working experience in compliance
 • strong knowledge of SEC and SET regulations

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operational Risk Specialist (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • operational risk
 • bcm
 • risk management

14-Jan-17

 

Applied
 • Consolidate and prepare AOP by plant
 • Update and analyze company financial data
 • Performing project feasibility

13-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

13-Jan-17

 

Applied

Regional Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance AML/CFT
 • Fraud anti money laundering
 • Risk management

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , บัญชี ,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงาน ผู้ดูแลผลประโย
 • กำกับดูแลงานด้าน Trustee ให้เป็นไปตามสัญญา

13-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate with public relations team
 • Create presentations, investor information
 • Create data, report and analysis relating

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance/Banking
 • Highly knowledgeable about equity
 • Developed relationship management skills

13-Jan-17

 

Applied
 • Opportunity to work in long history company
 • Opportunity to work as a M&A specialist
 • Opportunity to work on new set up position

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategy
 • planning
 • MIS

13-Jan-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาจีนไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาเศรษฐกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล