• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในของ บริษัท
 • ชายหรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • Wealth Management)
 • สาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Finance or Accounting.
 • 0-3 years experienced in Investment Banking
 • Able to work under pressure, hardworking.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of work experiences in finance, investment
 • Bachelor’s or higher in Accounting, Finance
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Account / Finance
 • 4 years in the banking and securities business
 • Good computer skill i.e. Microsoft Office,internet

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Client Profile maintenance
 • Process registrar report to unit holder, SET, SEC

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. in Trade Implementation & Vendor Management
 • Knowledge in TB supply chain finance products
 • Fluent in English, written and verbal.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Treasury Manager

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Direct experience in Treasury function
 • Good command of English
 • Strong leadership and strong analytical skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years of experiences in Securities Business
 • Good written and spoken English
 • Positive attitude

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

24-May-17

 

Applied

Economist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิตามบัญชีรายชื่อ

24-May-17

 

Applied

Head of Credit Risk

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Credit Risk
 • Margin loan
 • credit analyst

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

24-May-17

 

Applied

Relationship Manager (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regulatory Compliance (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied

Head of ECM

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Equity Capital Market, IPO
 • Investment Banking
 • Securities

23-May-17

 

Applied
 • 4-5 years of work experiences
 • Knowledge of capital and commodities markets
 • Knowledge of financial accounting for SET

23-May-17

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Head of Compliance
 • regulatory compliance
 • AML

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (up to AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Market
 • DCM
 • Bond, origination

23-May-17

 

Applied
 • Introduce Private Fund product information
 • manage and support sales channels including dealer
 • Organize and present at seminars

23-May-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree in Computer/Financial Engineering
 • CFA or FRM License
 • VBA, C++, MATLAB

23-May-17

 

Applied
 • Experience in financial or banking fields.
 • Good command in English.
 • Advanced Excel using(VBA) and MATLAB.

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.
 • 7 years of experience in financial planning
 • Degree in Finance, Economics or Accounting

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master degree’s in Finance
 • Possess of Single License and Derivatives License
 • Good command of English

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

23-May-17

 

Applied
 • Basel Committee on Banking Supervision
 • Excel, Power point, Access VBA หรือ SQL
 • เงินกองทุน (ICAAP)

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

23-May-17

 

Applied
 • age less than 30 years
 • Good command of English, computer literacy
 • Preferably with CISA or CFA Level 1

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน

22-May-17

 

Applied
 • Explore, identify business opportunities for DCM
 • Structure the transactions and secure
 • Develop market understanding and industry

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

22-May-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล