• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • CFT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีทักษะการอ่านและเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Finance or Accounting.
 • 0-3 years experienced in Investment Banking
 • Able to work under pressure, hardworking.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Senior Corporate Strategy

Kennedia Connext Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Direct experience in IB (Equity/ M&A)
 • 7-10 years from IB or business advisory
 • Fluent command of English is a must

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Strategist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือ กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษีอากร/Tax
 • บัญชีการเงิน/accounting, financial
 • วางแผนงบประมาณ/budgeting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Knowledge in Financial Institute / TB
 • Experience in Corporate / Cash Client management
 • At least 4 - 6 years of FI / Corporate sales

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration, Financ
 • experience in Risk Management within the Retail Br
 • Experience in leading a risk management team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in finance, accounting, economics
 • at least 3 years direct experience
 • CISA or CFA License

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Relationship Manager (AVP-SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Analyst (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • AML
 • Training

25-Jul-17

 

Applied
 • Experience in project finance and funding
 • Experience in due diligence
 • Fluent in English

25-Jul-17

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration
 • At least 4 years experience
 • Bachelor degree of Marketing

25-Jul-17

 

Applied
 • Management level with Sales tactics skills
 • Operations Management with Quality Target Result
 • Forex Trading Platform/Service experience

25-Jul-17

 

Applied
 • BS. in Accounting or Finance.CFA studies
 • Excellent writing skills in English
 • Possess independence, critical thinking skills

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
 • ประสานงานและติดตามคดีที่สำนักงานเป็นคู่ความ

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบตลาดทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย
 • จัดทำและรายงานแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

24-Jul-17

 

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

24-Jul-17

 

Applied

Data Analytic (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Compliance Advisory (SVP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Regulatory Compliance
 • BOT (Bank of Thailand) Regulations
 • Financial Market Corporate Institution Client

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in advisory finance in the big 4
 • 10+ years corporate finance in an SET listed firm
 • Thai national only

24-Jul-17

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor, review, and assess the stock valuation
 • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics
 • Excellent computer and database

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6-10 years of experience in investment
 • At least 5 Year+ of capital market knowledge
 • Fund manager license is a plus

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years up as a dealers of stocks or bonds
 • Master degree in Finance/Accounting/Economics
 • Thai only

24-Jul-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Operational Risk (Manager - AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Economics,
 • 7-10 years working experience in compliance
 • strong knowledge of SEC and SET regulations

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age less than 30 years
 • Good command of English, computer literacy
 • Preferably with CISA or CFA Level 1

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs+ of exp in Finance (Management Level)
 • Male/ Female, Age is between 40 - 45 years old
 • Excellent command of English

23-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล