• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีใบอนุญาต ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

24-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Private banker Wealth Business Development
 • High Net Worth Wealth
 • Private banking

24-Mar-17

 

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

24-Mar-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์, บัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Compliance Manager (Investment)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

24-Mar-17

 

Applied

Head of Finance & Accounting (EVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Economics or related fields.
 • 2 years working experience in credit analyst
 • Good command in English.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • ประจำสาขาบางบอน,ประสาขาอื่นๆทั่วประเทศ

24-Mar-17

 

Applied

Client Service (VP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Client Service Fixed Income
 • financial institution Equity FX Foreign Exchange
 • securities service

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with one of the biggest Japanese leasing firm
 • Utilize the experience and knowledge in finance
 • Contribute to business expansion to local market

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์,การตลาด
 • แนะนำลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • วางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in business intelligence&price analysis
 • knowledge of advanced statistical analysis
 • Bachelor Degree in stats, maths, economics finance

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 36 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

23-Mar-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชาย

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 36 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

23-Mar-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชายเท่านั้น

23-Mar-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชาย

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, กฎ
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในสายงาน สินเชื่อ จัดเก็บหนี
 • ใช้Microsoft Officeได้ดี โดยเฉพาะ Power Point

23-Mar-17

 

Applied
 • Deal with bank for loan and investment
 • Manage and monitor outsourced accounting support
 • Handle tax planning

23-Mar-17

 

Applied
 • พิจารณาความเสี่ยงของสินเชื่อ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
 • ให้ความเห็๋นประเด็นสินเชื่อ

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงาน กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อโดยตรงจะได้รับการพิจารณา
 • เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • การตลาด
 • สินเชื่อบ้าน

23-Mar-17

 

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

23-Mar-17

 

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • operational risk
 • risk management
 • regional risk

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Client Onboarding (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establishing and managing credit policy
 • Monitoring underwriting and portfolio credit
 • Ensuring business in compliance with regulations

22-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for mortgage loan underwriting
 • Ensure the approval process in compliance
 • Manage all credit document and support business

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

22-Mar-17

 

Applied
 • Overall 10 years working experience
 • Good knowledge in Auto business,Auto Hire-Purchase
 • A Thai Citizen. Male or Female

22-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

22-Mar-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

22-Mar-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Mar-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

22-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

22-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดสินเชื่อ อย่างน้อย 2-8 ปี
 • วุฒิฯ บริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด
 • สวัสดิการเงินเดือน+Incentive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in finance, economics or related
 • Bachelor d in finance, economics or related major
 • Banking, leasing or related work experience

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล