• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Automotive Leasing
 • 10 years of experience in leasing or hire purchase
 • Collection Strategy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong analytical skill
 • make judgment based on logical reasons
 • Experience in Finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manager 50,000 - 80,000 THB
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • At least 10 years experience in Credit Analyst in

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี

25-May-17

 

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสินเชื่อ
 • เข้าหาลูกค้า
 • งานตรวจสอบสินเชื่อ

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้า
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied

Head of Credit Risk

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Credit Risk
 • Margin loan
 • credit analyst

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Experience in credit analysis, proficient in Excel
 • Good written and spoken English

24-May-17

 

Applied
 • Excellent written and spoken in Thai and English
 • Good team player
 • Initiative with good personality

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

24-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

LEGAL EXECUTIVE AND COUNSEL

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good knowledge of local/regional laws, regulations
 • At least 5 years commercial legal experience
 • Advanced university degree in law, fluent English

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

24-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

24-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

23-May-17

 

Applied
 • credit analysis
 • credit risk
 • Credit Review

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อโดยตรงจะได้รับการพิจารณา
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานด้านจดทะเบียน,โอน/ย้าย, จำนองที่ดิน ฯลฯ
 • ได้ทำงานร่วมกับทนายที่มีความสามารถ

23-May-17

 

Applied
 • Establishing and managing credit policy
 • Monitoring underwriting and portfolio credit
 • Ensuring business in compliance with regulations

23-May-17

 

Applied

Regulatory Compliance (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Head of Compliance
 • regulatory compliance
 • AML

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (up to AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
 • ดูแลลูกค้าพื้นที่ สมุทรปราการ หรือ พระราม 3

23-May-17

 

Applied
 • Capital Market
 • DCM
 • Bond, origination

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล