• ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • DEGREE QUALIFIED IN ACCOUNTING/FINANCE
 • 3+ YEARS EXPERIENCE IN GENERAL ACCOUNTING

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mths., PVD Fund, Meal, COLA, etc.
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 3 yrs experience in Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • 3 - 5 years of experience in accounting.
 • Functional in communication and English language.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong English communications skills
 • FMCG or trading USA firm
 • Working with expat and regional FC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Provide automated financial report/OPEX monitoring
 • Consolidate cost center budget/develop budget plan
 • 5 year experience in Finance/Accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Accounting
 • 5 years of experience in Finance analysis
 • Excellent in Microsoft Excel and PowerPoint

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Accounting Application Analyst
 • MIS, OFSAA
 • Experience in project management or tester

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 40 years old up
 • Exp. in Finance, Trading company is preferable
 • Fluent in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Cost Accountant
 • Product Cost
 • Cost Controller

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinating local accounting and finance
 • Providing Japanese business common-sense
 • Analysing the accuracy of all accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asset Liability Management
 • Master's degree in MIS,MBA,Economics
 • knowledge of compound rate& PV,cash flow calculate

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Claim Manager (Finance)

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • day to day working operations, pro-active
 • Experience in Insurance and Logistics are prefer
 • Good in English communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience as SA
 • Experience in JAVA projects will be consider
 • Analyze business requirement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conduct feasibility study
 • Project management
 • Property Development: Hotel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท การเงิน / บัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial Finance analysis experience
 • Oracle / or SAP experience
 • Experience in analysis of products > 10,000 SKUs

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • 0-2 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Years of work experience in Corporate Strategy
 • Fluent communication and presentation
 • Excellent analytical and strategic thinking skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National, Bachelor’s Degree in related
 • Knowledge of industrial and commercial overview
 • Good command of English writing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Forecast cash flow positions, related borrowing
 • Developing and implementing the company’s risk
 • Interpret the company’s financial results

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree level in Finance, Accounting
 • 8+ years of finance and / or operations experience
 • Strong spoken/ written English communication skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construct data accumulation systems for a cost
 • Create and review the controls needed for data
 • Ensures the accuracy of products costs

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 3 years of experience in Financial Reporting
 • Competence in MS Office programs

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Director, Financial Controller
 • Financial Director, Finance Controller
 • Controller, Director of Finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting or Finance
 • 5-10 years’ exp. in a similar role, CPA is a plus
 • Able to travel to Vietnam and Myanmar occasionally

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FP&A, Finance Manager, Financial Planning
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Budget, Costing, Business Plan, Financial Report

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Capex, Finance, Financial Analysis
 • Business Analysis, Opex, Costing, GL
 • Strong analytical, controlling, Cost Controller

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
 • 7 - 10 years’ experience in Securities accounting
 • Supports budget and forecasting activities.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged between 28-45 years old
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good English skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree Major in finance, economic
 • Basic knowledge of finance and economics
 • Update the repayment record from ADM

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • างแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี ตรวจสอบงบกำไรขาดทุน
 • ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 40 - 47 years old
 • degree or higher in Accounting from a reputable
 • Very strong experience in Financial Analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management policies,strategies
 • Develop operational risk management tools
 • Business Continuity Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

ABBOTT Laboratories Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3years analyze P&L,BS/Cash flow and finance report
 • prefer candidte from Pharma or Medical device

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Has strong logical skill, quick learner
 • Thai Nationality

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enterprise Data Mart, Data Architecture
 • Business Intelligence tools, ETL tools (ODI)
 • Excellent written and spoken in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Executive or Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • finance analysis
 • logistic business
 • P/L B/S

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน

Applied

Planning and Strategy Analyst

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Advanced knowledge of SQL
 • Experience in Project Management, fast learner
 • Strong technical skills and proficiency in excel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting
 • 5-7 years of working experience in Budgeting
 • Proficient in MS Office (especially in Excel).

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost analysis
 • Cost control
 • Construction

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in costing experience
 • Experienced in FMCG is preferable
 • Budget planning or related field and 5 years

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS
 • Data Analyst
 • Data Warehouse

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Finance and Accounting
 • Sport lover and practitionner

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • risk operation analyst
 • risk management
 • market risk analyst

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Manager, Cost Planning

dtac

ปทุมวัน

 • Bachelor’s degree or higher in Finance or related
 • 7+ years’ experience in related field
 • Excellent Communication Skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล