ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 45 ตำแหน่งงาน
  Ancor Thailand's banner
  Ancor Thailand's logo
  ปทุมวัน
  • Minimum 5 years' experience in investment
  • Experiences in digital assets/finance technologies
  • Good command of written and spoken English
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Develop the best quality of FA to reach
  • Provide ongoing consultation and support to Wealth
  • Maintain team profitability by managing
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานขาย
  • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ ILP
  • IC License/AFPT
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการสร้าง&พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
  • ประสานงานการออกผลิตภัณฑ์ แคมเปญและโปรแกรมการตลาด
  • พัฒนากระบวนการและระบบงานรองรับการออก/ปรับผลิตภัณฑ์
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายการเงินเพื่อจัดการ,ตรวจสอบCashflow
  • ดูแลพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบเงินสดในบัญชี แผนการใช้เงินสด
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • กำกับดูแลกระบวนการการลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
  • มีความรู้เข้าใจทำงานร่วมกับ บลจ. ธปท. กลต.
  • IC Single License, CFA, CISA
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
  • ประสบการณ์การใช้ SAP
  • ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คำนวณและยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
  • ควบคุมคำสั่งลงทุน
  • IC Single License, CFA, CISA
  ถัด ไป