ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 111 ตำแหน่งงาน
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • At least 3 years’ Banking experience in Remittance
  • Good command both spoken and written English.
  • Conduct transaction screening
  Standard Chartered Bank (Thai) PCL.'s logo
  บางรัก
  • Strong Client Relationship Management
  • Exp in servicing international Corporate Client
  • Fluently speaking in Mandarin
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Liquidity Product for Cash Management
  • Functional design of the application
  • Cash Digitization Program, Transaction Banking
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • At least 2 years of experience in Banking
  • Good command of both spoken and written English
  • Good coordinate with related parties
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • สอบทานให้คำแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ในเครือไทยพาณิชย์
  • พัฒนากระบวนการทำงานของเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมระบบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  ถัด ไป