• ควบคุมดูแลการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FinTech, Financial Regulation & Corporate Law
 • Opportunities for International work
 • Interesting and challenging work in growing sector

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Business, Economics
 • Experience in the Accounting, Consulting
 • Communicates well verbally in Thai and English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai with Master’s degree in Business Admin
 • Experience in the back office and operation area
 • Excellent command of both written & spoken English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Operational Risk Specialist (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • operational risk
 • bcm
 • risk management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, age not over 35
 • Excellence of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in accounting or finance field
 • Fluent in listening, speaking and writing English
 • 5 years of experience in a similar role

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน Quantitative
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Management experience
 • Degree in BBA, Banking and Finance
 • Strong knowledge of SEC’s regulations

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Finance Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in in finance/ banking
 • minimum 2-3+ years of related experience
 • Prepare report and submit all reports to BOT

20-Jan-17

 

Applied
 • In-depth knowledge of UCP and URC Rules
 • IMEX System and processing skills
 • In-depth knowledge of import / export document

20-Jan-17

 

Applied
 • Risk management and AML checking procedures
 • Completed deliverable/ reports done by analysts.
 • Attended structured AML training

20-Jan-17

 

Applied
 • To work Stable Big Japanese based Company
 • To become a person who can support accounting dept
 • To gain knowledge and accounting skill

20-Jan-17

 

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ / เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี / การพบลูกค้า
 • สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 23-35
 • Bachelor's Degree in Accounting or any related
 • Communicative English is an adventage

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age between 25 - 32 years old
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • Minimum 3 years experiences in collection function

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Business Administration
 • Minimum 5 of working in Collection related roles
 • Especially from Leasing related companies

20-Jan-17

 

Applied
 • hai nationality, aged over 30 years old
 • degree or higher in Accounting, Finance, Economics
 • 5 years’ experience in Financial Management

20-Jan-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

20-Jan-17

 

Applied

Finance Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, aged between 35 - 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • At least 5 years of experience in risk

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Record and preparing PD, PV, RV and JV
 • Reconcile and issue INPUT & OUT PUT VAT
 • Record and reconcile Bank by daily & monthly

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit analysis
 • Real estate
 • Credit Risk Analytic

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance & Accounting,Business Management
 • Male or Female - Thai Nationality
 • Recheck copy of vehicle tax invoice

20-Jan-17

 

Applied

Financial Planner

Innovative Wealth Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือล้นในการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

20-Jan-17

 

Applied
 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

20-Jan-17

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Marketing Integrated Communications
 • Development

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Accounting, Finance Accounting
 • Knowledge of Basel III
 • Banking Industry

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit (AVP)

Mizuho Bank Ltd.,

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting, Business Administration.
 • Thai Male or female age between 30-35 years old.
 • Good command of English.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็คเครดิตบูโร
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์
 • โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสินค้าสินเชื่อบ้าน,

20-Jan-17

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อ
 • ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์

20-Jan-17

 

Applied
 • เบิกรับเงินทอน - เงินยืม จากฝ่ายการเงิน
 • งเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจรับ-ทอนเงิน ให้ลูกค้า
 • บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • นั่งเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจรับ-ทอนเงิน ให้ลูกค้า
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส / รักงานด้านบริการ
 • บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor and Master’s Degree in Business
 • 7 years of experience in Corporate Strategic
 • Strong communication & Interpersonal skills

20-Jan-17

 

Applied
 • โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า
 • มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์ รักงานบริการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หมายเหตุ -มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงา่นประจำ

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance AML/CFT
 • Fraud anti money laundering
 • Risk management

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in the area of Business Finance.
 • SAP experience would be a plus.
 • Strong English communication skills.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 25-40
 • Experience preferably in corporate clients
 • Experience in dealing with corporate vendors

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Supervisory Voucher Examiner, Trainee

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting/Audit
 • 3 yeras experience in financial management support
 • Experience with Microsoft Office software

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years in Secretarial experienced
 • Excellent in Microsoft Office
 • Good Command of English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดคณะ/สาขา)
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • **ต้องสอบผ่้าน Single License แล้วเท่านั้น**

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน

20-Jan-17

 

Applied
 • Female / Male (Thai only), age 28-35 years old
 • Bachelor degree in Accounting or related major
 • Have experience 2-5 years in A/R and Cashier

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Attractive Benefit/ Bonus

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล