• หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิม.6,ปวช/ปวส – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Implemented
 • ERP – Oracle Financial Applications
 • Financial Modules (GL/AP/AR/CE/FA)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Commercial finance
 • Willingness to work under pressure
 • Excellent command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในงานบัญชีเป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือลักขโมย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review and verify invoices and check requests
 • Sort, code and match invoices
 • Set invoices up for payment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr.Finance Officer

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Financial and Accounting experience
 • Knowledge in Financial & Accounting
 • Interpersonal and communication skills, Presentati

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Accounting or Finance
 • Experience included Accounting, Taxes
 • Possess excellent leadership skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform, Develop, Implementation Risk framework
 • Maintains and Updates all concerned of Risk Report
 • Monitor, Assess Operation Risk process

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance, Credit Review, CA, Risk
 • compliance risk, กำกับ, ตรวจสอบ, สอบทานสินเชื่อ
 • สอบทานสินเชื่อ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Foreign Remittance Operations
 • High response to lean various operations function
 • Perform to lead team to complete daily work

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี มีประสบการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ รับแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate planning
 • Organize corporate strategy, KPI setting
 • Develop strategy and progress report

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant - CPA required
 • Excellent command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage the daily administrative task
 • To ensure timely payment & compliance adherence
 • Audit support; include retrieving of documents

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operation Risk
 • Compliance
 • Consumer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Record and preparing PD, PV, RV and JV
 • Reconcile and issue INPUT & OUT PUT VAT
 • Record and reconcile Bank by daily & monthly

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 5 years experienced in Budget Management & analys

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • knowledge of Financial, Accounting and Taxation
 • Good command in Englisting
 • Intelligent, Creative, Adaptive, Fast Learner

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Accounting Manager (BOI)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • We looking for young generation
 • Minimum 10 years working experience with at least
 • Effective and efficient in daily work

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Experience in accounting or costing in manufacturi
 • Good written and oral communication skills in Eng

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk and Control
 • Business Recovery Coordinator
 • Business Continuity

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Information System
 • Accounting Information System
 • SAP FI

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in accounting, economics, finance
 • 5 years experience in financial reporting
 • Exceptional financial skills are a must

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 30-40 years, Male or Female
 • 3 years experience in supervisor or senior level

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Treasury / Finance exp. with good cash management
 • Good command of English with work well independent
 • Fast Learner, Flexible and Adaptable

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี - การเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน และการจัดระบบเอกสาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experience in Accounting
 • Experience in working on MFGPRO
 • Good command of English language.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance
 • BOT
 • organization change

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Understand general accounting
 • Communicate in English both written and spoken
 • Proficiency in MS office and ERP software package

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop the overall internal audit strategies
 • Audit the Wholesales banking business
 • Teammate software would be a plus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee all accounting and financial
 • Good command of spoken and written English
 • Thai nationality only

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Good command in English
 • Experience in Finance & Business development

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Finance or or Related Fields
 • ประสบการณ์ในการวางแผนเชิงธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Legal Advisory

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • LEGAL
 • LAWYER
 • COUNSEL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good written and spoken English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Planning & Analyst Manager

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล