• จบปริญญาตรีหรือโททางด้านการบัญชีและ/หรือการเงิน
 • เข้าใจ งบดุลย์ งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • มีความรับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Relations Officer

ESCA Leasing

กรุงเทพมหานคร

 • มีความสามารถทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีประสปการณ์ทางด้านงานขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance and Accounting fields
 • 1 + years of working in Finance and Accounting
 • Proven Communication and organizational

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in business, finance, economics
 • Experience in credit analysis
 • Excellent in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System
 • 4 years in customer support and systems analysis
 • Able to develop and disseminate software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

US Embassy Bangkok

ปทุมวัน

 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • Must be able analyze and resolve complex account
 • 1 year of professional accounting or auditing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance

RHB Bank Berhad

ปทุมวัน

 • Sound knowledge in AML/CFT/KYC rules & regulations
 • Good overview knowledge of banking operations
 • Able to write and interpreted Thai to English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Database Management
 • IT
 • Oracle

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female 35 - 45 yrs
 • Bachelor's Degree or Higher in any field
 • 5 years' experience in sales environment

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Manage all accounting operations
 • Strong leadership, interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 24-29 years old
 • Degree in Business Administration
 • Good Japanese (Level N2) is must

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์หลัก
 • มีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารทางการเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age between 30-40 years
 • Bachelor's or Master’s Degree in Business Administ
 • 5 years work experience in Risk Management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling remuneration for all channels
 • Managing projects and being a key contact person
 • Setting and monitoring budget usage.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER

Hilti (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package.
 • Work with international consulting firm.
 • Exciting career.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in finance, economics.
 • 1-3 years experience in financial services
 • Experience covering real estate sector preferred

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.สุรินทร์)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.มหาสารคาม)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.กาฬสินธุ์)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.นครพนม)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • Female , age 24 – 28 years
 • Diploma or Bachelor Degree
 • 0 – 3 years experiences in billing or account

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Business Operational Risk Management
 • Experience in Banking industry is necessary
 • Good English communication skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Commercial Credit Risk
 • strong skills in data analytics
 • Good written and Communication of English

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล