• Be an Instructor in food & beverage
 • Education & Experience in hotel and restaurant
 • Fluent in English Language

49 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Smart
 • Positive thinking
 • multitasking person

49 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำหรือตรวจสอบเอกสารวีซ่า
 • เงินเดือน 15,000-30,000 บาท พร้อมสวัสดิการ
 • เดินทางสะดวกด้วย MRT/BTS หยุดเสาร์อาทิตย์

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 24- 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริการลูกค้า ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรม ตั้งแต่1-2 ปี
 • เพศหญิง หรือ ชาย

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงาน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience in F&B
 • Small team of staff. Thai & Western restaurant.
 • Accommodation provided. Lives in a vineyard.

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficiency in computer skills (MS Office)
 • Good command of English (spoken and written)
 • Sound analytical and problem solving skills

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานจัดเลี้ยง สัมมนา งาน Out Side Catering
 • มีประสบการณ์ ด้านโรงแรมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน งาน Catering

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า เช็ค In เช็ค Out
 • ประสานงานแก้ไขปัญา บริเวณเคาร์เตอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบบริการเรื่องสัมภาระของลูกค้าที่มา
 • จัดบริการเรียกรถโดยสารให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุ18 ปี ขึ้นไป

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารฝ่ายตอนรับส่วนหน้า
 • ปวส ขึ้นไปด้านการโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านบริการส่วนหน้าอย่างน้อย 3 ปี

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าในโซนเครื่องดื่ม
 • วุุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดทำเครื่องดื่มต่างๆ

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามา
 • ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรม
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ชอบติดต่อพบปะผู้คน

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารโรงแรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and train team to do multiple skills
 • Service Mind
 • Have experiences in front and F&B

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Responsibility
 • Can be rely on
 • Problem fixer

49 นาทีที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Has experience in Hotel industrial
 • Able to communicate well in English
 • Love to help , Friendly personality

49 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • 5 years international experience in F&B operations
 • high level of initiative & problems solving skill
 • welcome both Thai & expat candidates

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of overall kitchen operation
 • Knowledge of food cost, stock, food safety
 • Good English communication (written and verbal)

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ภาษาไทยและอังกฤษระดับดี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ชอบงานด้านท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากมีประสบการณ์ฝ่ายขายท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้อังกฤษระดับดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • มีใจรักในการบริการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ทำงานกะกลางคืนได้

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Reception

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายอายุ 27 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
 • บุคลิกดี รักงานบริการ

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทนสูง

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • MUST speak excellent English and Thai
 • MUST be well presented and friendly
 • MUST have the can do attitude

50 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Service role
 • People-facing
 • Enthusiastic and friendly

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพัก
 • ทำความสะอาดส่วนกลาง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Support the management of the business
 • Can work on weekend / shift based
 • Able to communicate in English

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการ Check in/ out
 • ม.6 , ปวช - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • บริการลูกค้าในโรงแรม

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Senior/Lead Brand Manager (FMCG)

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Newly created role in FMCG company
 • Big room to growth in Global aspect
 • Golden Location for working

51 นาทีที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

51 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่นๆได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • ออกบิลเงินสดสำหรับลูกค้าทุกคน
 • ทำเครื่องดื่ม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • ทำเครื่องดื่ม
 • สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปสาสตร์ สังคมศาสตร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A winning smile and “can do” attitude
 • Ability to manage a busy switchboard
 • Must have EXCELLENT spoken and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • nutrition and cooking expertise
 • define the proper normal menu
 • select qualified cooking team based on site needs

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Supervise Operation

SLIM CONCEPT CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast Paced Company
 • Good career oportunity
 • Sales Experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Managing reservation team effectively
 • Liaising with new rates plans
 • Experience with reservation system and hotelsystem

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22-40 ปี
 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์ 1-4 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล