• Chef
 • กุ๊ก
 • Restaurant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งอาหารให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ให้บริการ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 35

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานครัวร้านอาหารเกาหลี
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • เพศ : ชาย , หญิง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 17 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการทำอาหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการทำอาหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการลูกค้า ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารญี่ปุ่น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมวัถตุดิบอาหารให้ เชฟ เพื่อประกอบอาหาร
 • มีใจรักงานบริการ และ การประกอบอาหาร
 • ดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 17 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่าม.6 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 17 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่าม.6 - ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบประกอบอาหาร และพร้อมเติบโตไปองคค์กร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหาร
 • รักการทำอาหาร รักความสะอาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำอาหารอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำอาหารฝรั่งได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To meet each and every guest expectations
 • 2 years previous restaurant server or equivalent
 • Good knowledge of food & beverage service standard

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sous Chef

THE PENINSULA BANGKOK

คลองสาน

 • Sous Chef is responsible for planning, directing
 • Secondary and High school qualifications
 • Thorough knowledge in international cuisine

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sous Chef is assisting the Executive Pastry
 • Minimum of 8 year experience in Pastry Kitchen
 • Through knowledge Thai and Asian dessert

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ISO / GMP / HACCP ด้านการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 35 years up
 • 5 years of offshore experience
 • Certificate of Safety in Supervisory level

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • F&B Sales
 • At least 3 years experience in F&B Service
 • Pro-active Sales

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sous Chef Pastry Kitchen (50K ++)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 8 years of experience with 5 star hotel chain
 • Experience in Thai and international dessert
 • Opportunity to join the Luxury hotel team

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการเครื่องดื่มร้อนดื่ม บริการลูกค้าภายในร้าน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการอบรมให้
 • รักงานบริการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน
 • ดูแลเรื่องการชงกาแฟ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • ดูแลบริหารจัดการร้าน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • ดูแลบริหารจัดการร้าน
 • รักงานบริการ , มีทักษะการสื่อสารดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีใจรักการบริการ
 • รักการเดินทาง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Butcher
 • Cuts, trims, tenderizes, and grinds meat
 • Excellent understanding of food quality standards

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น , แคชเชียร์ ,
 • ให้บริการลูกค้าในร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • ดูแลบริหารจัดการร้าน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • ดูแลบริหารจัดการร้าน
 • สามารถเข้างาน 05.30น. ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • รักงานบริการ , มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานแบบหมุนกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-30 ปี
 • มีใจรักการบริการ
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น , แคชเชียร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการเครื่องดื่มร้อน-เย็น
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน
 • สามารถทำงานแบบสลับหมุนเวียนวันหยุดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี , มีทักษะการสื่อสารดี
 • ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Bakery

Gute International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Passion for service, love for your profession
 • attention for details, small things are big deal
 • team builder attitude, hands on attitude.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, not over 35 years of age
 • European nationality
 • Good command of English and European Language

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานกับติ่มซำอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรืองติ่มซำ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล