• เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interpersonal
 • English communication
 • Automotive

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in business administration or related field
 • 5 years experience in procurement
 • Experience operating within a change-management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Pleasant personality and fashionable
 • Strong interpersonal skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 yrs. experience in purchasing/procureme
 • Knowledge in Basic ISO methodology
 • Prepare and manage procurement plans

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • 5-7 yrs of experience in Poultry purchasing
 • Exp in Food Ingredient, chicken, duck, etc.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
 • ที่อยู้ปัจจุบัน บางนา
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle on general administrative tasks
 • Support for flight and hotel booking
 • Confirm all ordering and purchasing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working closely with purchasing manager
 • Receiving department policy and supervising
 • Analysing and Improving purchasing process

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ ของแห้ง ของสด ต่อรองราคา
 • เปรียบเทียบราคา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ขยันซื่อสัตย์ อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and ensure the team are utilizing systems
 • Upload and delivery of purchase orders
 • Receiving and managing confirmations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • 3 years experiences in marketing, procurement
 • Support PMT during operations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or related field.
 • min.2 years experience with high social skill
 • Negotiation skills, English language proficiency

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Officer

topvalue corporate Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ออกเอกสารการสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยระเอียด
 • มีความใส่ใจ ขยัน อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years experiences in purchasing
 • Excellent command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Buyer

Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Procurement
 • FMCG
 • International

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration or an
 • Experience 3-4 years in Purchasing, Import Handing
 • Good English and Computer skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Good negotiation and problem resolution skills
 • Ability to communicate effectively

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years working experience in Merchandis
 • Thai nationality, Bachelor’s Degree or higher
 • Product knowledge in food science is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age over 25 years old
 • Bachelor's degree in B.A. or related field
 • At least 2-3 years of experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 35 - 45 ปี /มี Self Motivate
 • การศึกษา MBA หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างหรือด้านอสังหาริมทรัพย์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัท มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
 • พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skill and experience in computerized system
 • Ability to communication in Thai and English
 • To execute the P2P process in-line

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing Manager, Procurement Manager, Buyer
 • Electronic Manufacturing, EMS, Direct Materials
 • SAP, ORACLE, Material Sourcing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • Purchasing
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Engineer

Schneider (Thailand) Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Purchasing Engineer
 • Supplier Management
 • Partnership Suppliers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • communicate and work with supplier for RFQ
 • Create Purchase Requisition and work with Buyer
 • good communication skills in both English and Thai

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานจัดซื้อต่างประเทศ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Foods Chain products
 • Demand planning is preferred
 • Demonstrated ability to learn quickly

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage work load for everyone on the team
 • Lead, train and supervise team members
 • Support all functions to source new alternative

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficiency in English and Thai is a must.
 • Some proficiency in Microsoft Office packages
 • Hardworking and responsible.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years+ in the purchasing, sourcing, or buying
 • Exp in Trading, Factory business is a plus
 • Good command of English/ Able to travel upcountry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Officer / จัดซื้อ

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. หรือปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล