• ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
 • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Female Age 20+
 • Experience more than 2 years in this field
 • Service mind and Sales oriented

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To work in one of famous Japanese company
 • To gain sales skill and grow in the future
 • To work in company which you can go conveniently

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related filed
 • More than 5 years of experience in Sales
 • Strong negotiator, driven and goal-oriented

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Export Sales

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปริญญาตรี-โท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, อังกฤษธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับ โรงงานผลิต

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Factory Depot Supply Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • แนะนำบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท
 • นำเสนอข้อมูล แนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • รับผิดชอบงานขายและวางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดินทางไปนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด เพื่อพบปะลูกค้า
 • มีทัศนคติในแง่บวก
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • งานขายปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An opportunity to work for a big company
 • utilize your skills and grow with the big company
 • gain experience in Chemical Industry

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวแมติก ซีล
 • ขยายฐานการตลาดให้กับบริษัท
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related filed
 • More than 5 years of experience in Sales
 • Strong negotiator, driven and goal-oriented

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • 2 years of relevant experience is of advantage
 • Good English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator (Import)

Your Link Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Managing and organizing import and shipment
 • Computer literate (word, excel, power-point)
 • Experience in Sales Coordinator, Import, Export

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานประจำ เข้าทางานเป็นกะ
 • ดูแลสินค้าและสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย
 • มีประสบการณ์ขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in Trading Company (IPO-BOI)
 • work in Small Medium Size Company
 • work in center of Bangkok and close to BTS station

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in Trading Company
 • work in Small Medium Size Company
 • work in center of Bangkok and close to BTS station

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประจำสำนักงานขาย ทำงานจันทร์-เสาร์
 • ขายสินค้าประเภท กระจก ยิปซั่ม อลูมิเนียม
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 23 ถึง 40 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • บุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง
 • สรุปยอดสินค้าขายดีประจำเดือน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identifying and quoting on sales opportunities
 • Conducting direst sales activities and working
 • Answering routine inquires regarding the company

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้ดี.
 • มีประสบการณ์การในงาน 0-3 ปี
 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Support

S S G Trading Co., Ltd.

คลองสามวา

 • อายุไม่เกิน 25ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • การศึกษา จบ ปวช.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชียร์ขายสินค้าเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ Disney
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลสต๊อคสินค้าเเละยอดขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with the Japanese company
 • to grow in the marketing and consulting field
 • to utilize your language, sales

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of sales or marketing experience
 • Fluency in English and Thai
 • Networking, Persuasion, Prospecting

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำยอดขาย
 • ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
 • บริหารงานขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in Japanese trading company as a sales
 • To work good office (Sathorn Square Office Tower)
 • Opportunity to get good allowance

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To grow up your sales skills in trading fields
 • To try your sales experience and challenging
 • Keep good relationship with current customer

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and engineering
 • Attractive remuneration package

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in the group company of a big Electrical
 • Opportunity to get professional training
 • To gain strong knowledge and grow in well-known

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year or above in sales experience in automotive
 • Able to drive with Driving License
 • New graduates are welcome

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว** มีใบขับขี่รถยนต์**

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว** มีใบขับขี่รถยนต์**

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์สเปร์ปรับอากาศ (หอมไท)
 • มีความตั้งใจ รักงานขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
 • อายุ 22 - 30 ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขาย,ปิดการขาย
 • ทำงานทั้งที่สำนักงานขายและการออกบู๊ธ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล