• 5 years in BOI and Shipping , Free Zone
 • Good command of English
 • Knowledge BOI , Import , Export , automotive manu.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Inventory
 • Warehouse

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 22-25 years old
 • Bachelor's degree in Engineer
 • Have driver license more than 1 year.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business , Economics , Engineering
 • Having experience in Dealership parts
 • Good in writing and speaking English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามรถส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ
 • ยกสินค้า แบกสินค้า ลงรถให้ลูกค้า
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาติขับขี่ชนิดที่ 2
 • ขับรถส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัด

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร/วางแผนงานทีมงานขายรถยนต์ใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์เรื่อง การขายรถยนต์ใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการสั่งอะไหล่เข้าศูนย์บริการเพื่อรองรับลูกค้า
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขายานยนต์
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการงานเคลมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • หากไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทมี อบรม/สอนงานให้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

DMS & IT KBU Manager

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years IT system working experience
 • Experience in car maker business at least 5 years
 • Fluent in written and spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 25 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับช่างยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above inany related field.
 • Good command of English.
 • At least 5 years of work experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 22-26, exp. 0-3 years
 • Bachelor's degree in Logistics and related field
 • TOEIC 500

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Height at least 160 cm.
 • Aircraft/Engine Maintenance Diploma or Bachelor’s
 • TOEIC 350

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or HVOC or higher in aviation or technical
 • working with Tire & Brake is an advantage
 • TOEIC test score of 350

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or HVOC in aviation or technical training
 • basic hand tools for drilling and cutting
 • TOEIC test score of 350

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training, instructor in aviation
 • SOP for the Training Division
 • QA system

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national only
 • Bachelor or Master’s Degree in any related
 • 5 - 8 years’ work experiences in Automotive

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage Materials Handling (Warehouse) team
 • Set Performance Target
 • Leadership Skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถยี่ห้อ TOYOTA
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงาน ช่างเคาะ ,ช่างพ่นสี ,ช่างผสมสี
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manages local Color Support Specialists
 • Experience in Product Management or Marketing
 • Very good command of English

28-May-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขับรถชำนาญพื้นที่ภูเก็ต
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

28-May-17

 

Applied
 • startup
 • พนักงานรับรถ
 • เงินเดือน 10,000-15,000

27-May-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Meal Allow, Medical Ins, PVD Fund
 • Automotive Parts Manufacturing and Service Center
 • At least 1 yrs. exp. in Purchasing

27-May-17

 

Applied
 • Logistics
 • Warehouse
 • Supply chain

27-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage Logistics and warehouse team.
 • Develop and Oversee proper material flow.
 • Work with global professional team and fast growth

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics Management any relate
 • 0-1 years’ experience in Logistics Management
 • Computer literate on Microsoft Office, ZAP

27-May-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

27-May-17

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

27-May-17

 

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

27-May-17

 

Applied
 • 8+ years experience in managing Supply chain
 • Male / Female, age 31 - 49 with a degree
 • 5 days work week

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 22-28 years old.
 • Degree in related field.
 • Fluent in English both spoken and written

26-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • PLC programming capability
 • Having interested in factory automation

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับรถส่งสินค้าของบริษัท
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานซ่อมช่วงล่างอย่างน้อย 1 ปี
 • ซ่อม และตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • ขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับรถนิสสัน
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการด้านการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • Automotive
 • Mechanical Engineering
 • Fluent in English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Qualified
 • Experience in Automotive/Motorcycle industry
 • Good Computer Skills

26-May-17

 

Applied
 • Import Export
 • customer service operation
 • logistic shipping

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • facility engineer
 • Engineering Logistics
 • transportation warehousing

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

26-May-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • เคยผ่านงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล