• เพศชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create Final Production Schedule
 • Maintain production constraints
 • Ensure that Final Producion Schedule is achievable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fluent in English
 • have experience in dealing with passengers checkin
 • administer Aviation Procedures

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Manager (Nakhon Pathom) [Job ID:41461]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Male/Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in Logistic
 • 2-7 years working experience in Import and Export

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • At least 6 years working experience
 • Must familiar with Food or retail business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 3 ปี
 • วางแผนและจัดประชุมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • เพศหญิงอายุระหว่าง 28-35 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคา
 • งานตรวจสอบค่าระวาง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree or Bachelor's degree
 • Professional experience in technician
 • Ability to liaise with managers and inspectors

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehouse Staff (3-4 Months Contract)

Elanco Animal Health

กรุงเทพมหานคร

 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป , ปวส , ปวช
 • จัดการและตรวจสอบสินค้าคงคลังไม่ให้มีปัญหา
 • รับผิดชอบในการควบคุมยอดสต๊อก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent in English Skills
 • Bachelor's in Engineering is a plus
 • Experience in Scheduling, Reporting, and Analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning all milkrun transportation, targeting.
 • Bachelor’s Degree in Logistics Management.
 • Milkrun or transportation operation.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Executive

Chep (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, aged between 25-32 years old
 • degree in logistics/ supply chain Management
 • Experience in transportation more than 2 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • จัดทำระบบเอกสารรับเข้า จ่ายออกสินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ และอื่นๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นเรือและรถขนส่ง
 • มีความรู้ทางด้านพิกัดอัตราศุลกากร-ขาออก
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,เครื่องใช้สำนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบขน
 • ประสานงานระหว่างเอเย่นต์เรือ
 • ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • หาตำแหน่งลูกเรืองที่ต้องการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้าของสาขา
 • คุมยอดการกระจายสินค้าจากคลังเก็บสินค้า
 • ประสานเรื่องสินค้ากับฝ่ายการตลาดและสาขา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการตรวจนับจำนวนคงคลังของพนักงานคลังตุ๊กตา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
 • หากมีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้ามาก่อน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดเรียงสินค้า
 • ติดรถส่งของไปกับคนขับรถ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับขี่ปลอดภัย
 • ไม่สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติหน้าที่
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี มีใบขับขี่รถยนต์
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • ไม่สูบบุหรี่และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ขับรถ รับส่ง ผู้บริหาร ของบริษัท สยามพิวรรธน์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย, อายุ 20-55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีใบขับขี่่ประเภท1 หรือประเภท 2
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ปฎิบัติงานจริง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท1 หรือประเภท2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 นอกเวลาได้
 • ขับรถรับส่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มหิดลตามคำสั่ง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ตามคำสั่ง(กรุงเทพและปริมณฑล)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop customer guideline regarding to service.
 • People and customer management skills.
 • New graduated are welcome.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age 23-30 years old
 • Bachelor degree in Logistics Management
 • Good command of English (TOEIC score 500 up)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารและคลังสินค้า 4 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
 • ISO 9001, MRP, ISO 13485

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistic specialist
 • Supply chain specialist
 • Sales Support officer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent command of English spoken/written
 • Computer literate (MS office, Power Point)
 • Excellent customer service mind

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic knowledge in Microsoft Excel and Power Point
 • Minimum 1-2 years working experience in warehouse
 • Good English will be an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics management
 • 3 years of experience in planning or procurement
 • Good command of English communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics management
 • Planning systems knowledge
 • 3 years of experiences in inventory control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • logistic coordinator/supervisor
 • translator
 • transportation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female with experiences in shipping
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degrees in Business Administration, Logistics
 • At least 4 years’ work experience
 • Good communication skills in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Administration or related field
 • 1-2 year experiences in Supply Chain
 • Analysis and solving problem

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล