ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Profreight International Co., Ltd.'s banner
  Profreight International Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • Airfreight, Air freight, Air Cargo
  • Air Cargo Business, Freight Forwarder,
  • Import, Export, Outbound,Inbound,Customer Service
  Profreight International Co., Ltd.'s banner
  Profreight International Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • Airfreight, Air freight, Air Cargo,Air
  • Air Cargo Business, Freight Forwarder, shipment,
  • Import, Export, Outbound,Inbound,Customer Service
  STARLUX AIRLINES CO., LTD.'s banner
  SFS Aviation Co., Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • งานด้านสายการบิน
  • ทำงานที่กรุงเทพ
  • มีประกันชีวิต สุขภาพ และค่าทำฟัน
  A.P. Moller Maersk's banner
  A.P. Moller Maersk's logo
  บางพลี
  • Analyze cargo flow patterns and address gaps
  • Run an individual project
  • University Level Undergraduate Students
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผน/ดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาด
  • สนับสนุนงานการกำกับดูแลทีมงาน
  • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง
  A.P. Moller Maersk's banner
  A.P. Moller Maersk's logo
  บางพลี
  • Classify, verify and advise HS code
  • Be the point of contact for customs
  • 3 years’ experience in with customs specialist
  Nok Airlines Public Company Limited's banner
  Nok Airlines Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
  • ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Navision