• Strongly motivated by humanitarian work
 • Very good command of English.
 • University degree in architecture

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor' s Degree in Civil Engineering.
 • English communication is necessary
 • Be able to work in Cambodia

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) ภาคี
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี
 • บริหารการงานวิศวกรรมการก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ มี ใบ กว
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 7 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอาคารสูง
 • ปรับเงินขึ้นเดือนตามผลงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วิศวกรรมโครงการ และ วิศวกรรมงานระบบ
 • เงินเดือนและเบี่ี้ยเลี้ยงสามารถเบิกได้
 • ประกันสุขภาพพิเศษเสริมประกันชีวิตและประกันสังคม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Technical Sales with Engineering Background
 • Global company with strong brand name
 • Experience with people management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าววิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ปี ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 -45 ปี เพศชาย
 • วุฒ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารโครงการ อย่างน้อย 10 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer (High Building)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Engineering (Civil)
 • At least know how to prepare reports, schedules
 • At least know how to prepare reports

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to contribute the development in big plants field
 • to work in big and stable Japanese company
 • to utilize knowledge for engineering

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ สถาปัตย์/วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และคำนวนแบบโครงสร้างได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานตามไซด์งานต่าง ๆ ได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to works in a major developer in Japan
 • to handle well known condominium projects
 • to learn real estate market

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Civil
 • Engineer
 • Senior

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 4 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานโครงสร้าง
 • เตรียมเเบบเเปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุ
 • จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมก่อสร้าง อาคาร และบ้านจัดสรรเป็นไปตามแบบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์การควบคุมโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา, ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ถอดแบบ, ถอดปริมาณ BOQ, ประมาณราคาได้,
 • ควบคุม,ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Support and provide technical details

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • demand planning
 • inventory planning
 • S&OP planning

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Project Manager
 • Real Estate - Bangkok
 • 80,000 - 100,000 TBH per month

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male , aged 40 years and over .
 • Bachelor's degree - Master's degree
 • Experienced line construction on the canal , river

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instruction follower
 • Ability to communicate in English
 • Computer literate in Microsoft-office, AutoCAD

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years construction industry experience
 • a degree in Structural Engineering or M&E Engineer
 • Oversee all site based activities

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Engineering or above in Electrical
 • Age between 25-32 years old
 • Ability to work independently and in a team

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer
 • Estimate Engineer
 • Construction

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.สายโยธา-ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • ย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส./ป.ตรี
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล