• จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี
 • มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP)
 • มีใบอนุญาตเป็นสถาปนิก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานตามไซด์งานต่าง ๆ ได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 35-40
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • More than 5 years of working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A bachelor or a master degree in engineering
 • 5 to10 years’ experience in construction
 • Fluent in English is considered a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Minimum 10 year experience
 • Experiencein the use of engineering software

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ‘s Degree in Civil Engineer
 • Age not over 30 years
 • Structural Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage infrastructure construction project plans
 • Provide technical advice during the evaluation
 • Recommend for approval and/or to approve

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise the construction according to plan
 • Monitor and report the progress of construction
 • Monitor and track the performance of the Inspector

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 40-50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have ability to plan/schedule
 • Good in negotiation and problem solving
 • Good command of English communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience in heavy lifting study/design
 • Good command of English
 • Able to permanently work at Laem Chabang-Chonburi

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide Auto CAD drawing assistance
 • Prepare and provide shop fabrication drawings
 • Prepare and provide weld map and welding history

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervising daily steel structural fabrication
 • Review and monitoring the available of drawings
 • Preparing all report in relative to work progress

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Civil Engineer
 • Sales Engineer (construction business)
 • Well understand construction market trend

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานใน Site งาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยายตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยายตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Structural Engineer
 • Structural Design
 • Civil Engineer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting,
 • Good knowledge of SEC/SET rules,
 • Knowledge of financial accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil / Structural Engineering
 • 5 years of Structural Engineer or Civil Engineer
 • Have the experience for construction on site

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี. สาขาโยธา
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 0 - 15 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • มีความสามารถในการวางแผน ตัดสินใจ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 15 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ อย่างน้อย 10 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Structural, Mechanical Engineer
 • Offshore Construction, Steel Fabrication
 • With min. 3 years direct experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม้ ให้เป็นไปตามแผน
 • กระตุ้นทีมงานก่อสร้างให้ทำงานได้ระยะตามแผน
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่
 • ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้วัสดุ
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

โฟร์แมน

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • คิดปริมาณวัสดุและตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาหน้างาน
 • ปวส. หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงาน
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
 • เคยผ่านงานประมาณราคาโครงการขนาดใหญ่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานในไซท์ก่อสร้างมากกว่า 3ปี
 • เพศชาย วุฒิ. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
 • รักงานภาคสนาม สะดวกในการย้ายที่อยู่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ ถอดแบบ และเคลียร์แบบได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล