• ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
 • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having experience of teaching Mandarin and Chinese
 • Having experiences in International School
 • Chinese , Mandarin

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Qualified teacher has a bachelor’s degree
 • at least 3 years of teaching experience
 • Good in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Only Thai Nationality
 • Master’s degree in any field
 • 3 years working experience in managerial level

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานวิจัยได้
 • อาจารย์สอนในระดับบัณฑิตศึกษา : วุฒิปริญญาเอก
 • อาจารย์สอนในระดับปริญญาตรี : วุฒิปริญญาโท

21-Mar-17

 

Applied
 • Teaching and Class Management
 • Monitoring, assessing, recording and reporting
 • Thai nationality only

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท / เอก
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • งานวิชาการ งานการศึกษา

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท เอก
 • เพศชาย เพศหญิง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการสอน
 • วางแผน กำหนดหลักสูตร Course Outline

20-Mar-17

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

20-Mar-17

 

Applied
 • Doctorate (Preferred) or Master’s degree
 • Good leadership and supervisory skills
 • Assures IQA compliance in all functional areas

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
 • Permanent – 5 days per week (Mon-Fri)
 • Teaching Qualification

17-Mar-17

 

Applied
 • Lead on Mandarin Curriculum development.
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
 • Experience in teaching Mandarin

17-Mar-17

 

Applied
 • Able to listen and speak English
 • Thai nationality
 • Open-mined person and love to interact with kids

17-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล