• วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส
 • ตรวจรับวัตถุดิบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวางแผน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Cost engineer

TTF (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s or Master’s degree in engineering
 • Affinity for automotive.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พศชาย อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ปวส.
 • สามารถเข้ากะได้ และทำ OT ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Petrochemical / Chemical Industrial
 • 0-5 years of experience in Petrochemical
 • Fair communication both spoken

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • senior technician
 • tachnician
 • ช่างเทคนิค

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare annual Operating Budget & monthly forecast
 • Cost Controller manager to make decision
 • Controllable cost: Direct and Indirect Labor

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Can communicate with Korean person
 • Can work well under pressure
 • Service mind

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Gradate welcome/1-2 years work experiences
 • UK company
 • Central World office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female Ages 22 - 40 years
 • Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology
 • Have experience in Food Factory 2 year up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle for overall industrial safety
 • experience in Safety Engineer in piping
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational Certification or above
 • Hand on experience in FMCGs manufacturing
 • Eliminate Waste and Loss according

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผนผลิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in consumer healthcare business
 • Analyze market data to uncover potential categorie
 • ork with global and/ or regional marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: ชาย หรือ หญิง
 • อายุ: 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายการผลิต 1-2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 24 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาช่างเทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยช่างพิมพ์ เตรียมบล็อค หมึกพิมพ์
 • ควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้สม่ำเสมอ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานผสมสี

ALUMINIUM TUBE INDUSTRIAL CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • คิดสูตรสี และผสมสี
 • ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ตัดสินผลการตรวจสอบ F/G เบื้องต้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความขยันอดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คุมเครื่องจักร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ
 • ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 : 2008

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม เครื่อง CNC ขึ้นงานตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นงานที่ทำ ตาม DWG
 • จัดทำบันทึกการทำงาน ประจำวันตามระบบ ISO

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female ideally aged between 30 and 35.
 • Bachelor degree in the engineering field
 • 5 years experience in the supervisor level

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลางาน 08.30 - 17.30 น.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมกระบวนการงานหล่อ Cycle time

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต
 • ไฝ่เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 28-35
 • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
 • 5-7 years’ working experience in Site

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or above graduated of Electronic Engineer
 • Read/Write/Oral capability in English is basic.
 • Follow test plan in order to ensure product

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • A Chemistry or Chemical Engineering graduated
 • 5 years experience in planning, hydrocolloids
 • Background in chemical for food, pet food

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เคยมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing Manager, Procurement Manager, Buyer
 • Electronic Manufacturing, EMS, Direct Materials
 • SAP, ORACLE, Material Sourcing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมในการผลิต

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of work experience in warehouse
 • Degree in Supply Chain Management
 • Strong analytical skills, problem solving

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in manufacturing engineering or related
 • 2 years’ working experience in manufacturing
 • Able to use Solid work, Auto cad program

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing & warehouse
 • Have good communication & coordinate skill.

30-Mar-17

 

Applied
 • Major in HRM or LAW
 • Good Relation ship, ER Activities.
 • Good Command of English

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

30-Mar-17

 

Applied
 • High Vocational in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years’ experience in maintenance work
 • Having experience in Petrochemical Plant

30-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในอุตสาหกรรมปิโตรฯ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้

30-Mar-17

 

Applied
 • High Vocational in Mechanical Engineering
 • 3 years’ experience in maintenance work
 • Having experience in Petrochemical Plant

30-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล