• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตภายใต้คุณภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering or related file.
 • Strong knowledge in Lean manufacturing, Six-sigma
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-5 years chemical experience
 • Experience in Technical aspect
 • Work with the leading Food Chemical industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing process development
 • Alternative Saturday
 • Lead new production line

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Previous management experience required
 • Excellent opportunity for career growth
 • English and Thai required, Italian advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 year experiences in production planning
 • Approval for production order for assembly line
 • Advise subordinates for problem solving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต กำหนดการเรียกเข้าวัตถุดิบ
 • คำนวณหาปริมาณความต้องการของวัตถุดิบที่ต้องใช้
 • เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการผลิต และตรวจสอบกระบวนการภายในการผลิต
 • บริหารความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years’ experience in QC related work
 • Good attitudes and high enthusiasms
 • Control and follow up PPAP from supplier

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Asst. Manager

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • 7 years’ experience in QC related work
 • Solving Problem of Non-Conformity parts
 • Control and preparation customer PPAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 15 years experience in Plant Operations
 • Very strong in English and management
 • Can work in Amata, Japanese company

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0- 2 years of progressive experience
 • Fluency in English essential
 • 6S or Lean background would be an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Male only, age at least 37 years
 • 7 years’ experience in production related work

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Report and preparation Customer PPAP
 • Internal Audit for process and product

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female Ages 22 - 40 years
 • Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology
 • Have experience in Food Factory 2 year up

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • prefer female / age : 25~35 years old
 • having experience as production supervisor
 • responsible for production engineering

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational Certification or above
 • Hand on experience in FMCGs manufacturing
 • Eliminate Waste and Loss according

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for all Cut/Mold operations processes
 • Responsible for material usage and marker efficien
 • Responsible for timely execution of Cut/Mold sched

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Production

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พนักงานฝ่ายผลิต เรียงท่อเหล็ก แพ็คเหล็ก
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Supervisor
 • Assistant Technical Manager
 • Technical Leader

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานในแผนกควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • คุมเครื่องจักร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต คุมไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. in Production / Manufacturing operations
 • 3-5 years exp. in managerial level+assembly field.
 • Background from automotive or aerospace industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย 22 - 30 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สู้งาน ทนภาวะกดดันได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or related
 • 2-3 years of working experience in production
 • Fluent in spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงานตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต-ช่างกล
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • อายุ 21-30 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีความมุ่งมั่นเสียสละเวลาเพื่อองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล