• เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีความมุ่งมั่นเสียสละเวลาเพื่อองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต-ช่างกล
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • อายุ 21-30 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ดูแลควบคุมการขึ้นรูปถุงยางอนามัย
 • ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การจัดการผลิต หรือเกี่ยวข้องกับการผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เพศชาย/หญิง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แพ็คสินค้า แพ็คขนส่งและปฏิบัติตามคำสั่ง
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่หยุดงานบ่อย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female not over 25 years old
 • Bachelor degree engineer in Electrical
 • Beginners accepted, or 1-2 years up

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. in mold design , mold production
 • Able to work in Amatanakorn-Chonburi
 • Communicate in English ( general level )

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-7 years’ supplier quality experience
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Work for international electronics manufacturer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing process development
 • Alternative Saturday
 • Lead new production line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • วางแผนการทำงานในการผลิตสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert in Lean Manufacturing
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping
 • 7-15 years experience in Manufacturing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for production engineering
 • Improve productivity for production process
 • Control 50~70 subordinates in production line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To control all activities follow the schedule.
 • To cooperate with other department
 • To enhance the efficiency of organization.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Manager
 • Good in English Communication
 • Experience in Automotive Part

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Sheet Metal and Welding advantageous
 • Fair English would be ideal but not necessary
 • Motivated and committed

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chonburi, Amata Nakorn Industrila Estate
 • 5 Years Exp Manage production team
 • Manpower Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • To perform engineering in production process
 • Failure analyzed & prevention production process
 • Initiates & directs procedures to increase company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 5 year experiences in Material planning
 • Good command in English Ability

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตภายใต้คุณภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CATIA V5, CATIA
 • 3D designing softwares, Solidwork
 • AutoCad

23-May-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับด้านการผลิต
 • ปวช. - ปริญญาตรี

23-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Manager - Adhesive Automotive

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ที่ได้รับให้ครบตามจำนวน
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรได้อย่างถูกวิธี
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้

23-May-17

 

Applied
 • Maintenance, facility, and reliability
 • Global manufacturing company
 • Lead new production line

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 22-30 years old
 • degree in Industrial Engineer, Mechanical Engineer
 • Experience 0 - 2 years in production line

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Three years in manufacturing procurement
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • Follow up confirm PO from Vendor.
 • Follow up part delivery on time.
 • Check shortage everyday.

23-May-17

 

Applied
 • ตั้งค่าเครื่องจักรให้ผลิตชิ้นงาน
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่อง CNC Lathe
 • ควบคุมยอดการผลิตของเครื่องจักร

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 25 -30 years
 • Check Demand & Supply and scheduling
 • Improve delivery times & customer service

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Machine maintenance
 • maintenance supervisor
 • Pneumatic system

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-May-17

 

Applied
 • Diploma and/or equivalent vocational certification
 • Knowledge in operation of common cutting
 • Cut/Mold production plan execution.

23-May-17

 

Applied
 • Process Improvement
 • Problem Analysis and Sloving
 • Control production output

23-May-17

 

Applied
 • Security and secrecy of company's data
 • Make sure that infrastructure during production
 • Product that in deviation

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล