• ประสบการ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป ด้านบริหาร จัดการ
 • สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานสื่อ และโฆษณา 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง
 • สามารถใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Define sales growth strategy in large portfolio
 • Strengthen partnership with local/international
 • Implement regional initiatives target

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years experiences
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good command in English with both Spoken

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, F/M, age 25 – 35 years old,content Marketing
 • Degree in Communication/Marketing/Good in English
 • 2-3y Exp draft content for advertise on website

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Electrical
 • Having own car is a plus.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male or Female, age 27years old up
 • Degree or higher in related fields
 • 3-10 years experience /management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Well developing and implementing of business plan
 • Maintaining the relationships with the customers
 • Establishing performance target, measurement and m

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • interested in Retail business and automotive
 • Degree in Marketing,Intregrated Marketing Commu
 • Sales promotion & brand communication planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proven working experience as brand manager
 • Drive for results and leaderships skills
 • Excellent understanding of the full marketing mix

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great understanding of construction business
 • Up to date with new marketing trends
 • Build and improve brand awareness

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing &Communication Internal Communication
 • Social media Advertising
 • Creativity

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in management, marketing, sales
 • At least 5 years relevant experience in retail

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Planner
 • Everglory International Co., Ltd.
 • เจ้าหน้าที่การตลาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Public Relation
 • Media Relation
 • Internal Communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail, Advertising Agency
 • Location : BTS Nana

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading global brands
 • Key account management
 • Build rich, rewarding career

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade marketing experience
 • Experience in modern trade
 • Strong in product launches

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product management experience
 • Formulate brand strategies
 • Strong in new product launches

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดสร้างสรรค์ และบริหารการสื่อสารผ่านสื่อ Online.
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบและเขียน Content
 • มีความชำนาญด้าน Social Communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษาในการค้นหา
 • ดูแลรับผิดชอบในการบริหารภาพลักษณ์องค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast track career progression
 • International career opportunities
 • Teamwork

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Category analyst or trade marketing
 • Fluent in Thai and English
 • Experience in using Neilsen, EYC, Dunnhumby

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Social Media Specialist

Foody Media Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of web development, CRO and SEO
 • Working experience in social media marketing
 • Fluency in English and Thai

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านออร์โธปิดิกส์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience at a senior level of working in consume
 • Leadership skills and evidence of operating
 • Demonstrable experience of succeeding

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Above 5 years experience in Product marketing
 • Management and interpersonal skill in Retail MKT
 • Flexible working and Team Leader is prefer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing or a related field
 • At least 3 years of experience in digital market

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Event Marketing field
 • Key customer relationship management
 • Strong presentation skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5+ years experience in marketing or advertising
 • have good analytical skills
 • be a strategic thinker and creative marketer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • marketing, manager, SEA
 • healthcare, medical, pharmaceutical
 • middle level

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาสื่อสารการตลาด ,การตลาด ,นิเทศศาสตร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Science and Technology/Telecommunication
 • 2 years of experience in the telecommunications
 • Able to read, write, and communicate in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing brand development and brand activation
 • Master's degree in Marketing
 • 3 years of experience in brand development

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • submit a quarterly territorial action plan
 • take ownership of all market segments
 • provide timely customer service

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product manager, Senior Product manager
 • Non Life insurance industry
 • Good attitude

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age not over 38 years old.
 • 5 years in brand/product management from FMCG.
 • Good command of English & Computer.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Marketing / Advertising
 • At least 5 years experience in FMCG business
 • Good creative,interpersonal and negotiation skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 25 – 38 years old
 • Degree or higher in Business Admin, Marketing
 • 5 years working experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle overall digital strategy & implementation
 • Direct min 10 years in Digital Agency/ Retail Firm
 • Highly leading and managing in digital marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong passion to work with unique brands
 • Breath Marketing Communication
 • Business mind and entrepreneurial spirit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communications strategies
 • Event Marketing
 • PR strategies

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actuarial Pricing and Product Development
 • 4 – 6 years of experience in Actuarial Pricing
 • Actuarial pricing management skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 28 - 35 Years Old
 • 3 - 5 Years of Marketing Experience in FMCG
 • Strong Leadership

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Passionate about COSMETICS/ cosmetics trends
 • At lease 1-3 yrs exp. in digital marketing
 • Must have good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Marketing

SEAC (formerly APMGroup)

กรุงเทพมหานคร

 • At least proven 0-2 years’ working experience
 • Have an excellent understanding of social medias
 • Plan and coordinate with Digital Marketing Agency

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop marketing strategy and marketing plan
 • Define market positioning for KBank's products
 • At least 1-2 years experience in retail marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MBA, Master or higher degree in Marketing
 • Company brand portfolio management
 • Lead all marketing related activities ( IMC)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล