• วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • 3 years working experience in Marketing
 • Good English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Advertising, Marketing
 • 5-7 years experience leading the construction
 • E/M Commerce merchandising experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-4 year experience in sales / marketing / PR
 • Fluency in English communication would be a plus
 • Able to travel to up-countries from times to times

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor degree in Business Administration
 • 7+ years of experience in the marketing
 • Customer centric with result oriented.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Retail, Counter Brand or FMCG
 • Experience in working with PC or BC
 • Able to travel, if needed.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in Marketing Communications
 • Branding, corporate communication, event marketing
 • Experience of Digital marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data science
 • Big Data Analytics
 • Predictive Model

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing management
 • Digital and social
 • Social content

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Analytics
 • Data Stewardship
 • Customer Dynamics

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้าร้าน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Cards Usage Manager

Citibank , N.A.

กรุงเทพมหานคร

 • Initiate the new Dining programs
 • Manage partnerships
 • Acquiring new dining merchants

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age over 35 years old
 • Experience in Marketing communication function
 • Good command of written and spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Product (Low Rise)

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 35-45 ปี ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree in business, marketing
 • 3-5 years experienced in product and marketing
 • Good interpersonal skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Grow business, product analysis
 • Market research, customer satisfaction
 • Insurance background

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • bachelor's degree in Business Administration
 • 4 years experience in the sales & marketing
 • Demonstrated skills in supervising a team.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To plan overall Internal Communication Activities
 • To inspect a correctness of license in any media
 • To standardize overall Internal Media

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Relevant work experience of at least 10 years
 • Experience of managing a team

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตลาด Social marketing
 • จัด campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hands on
 • Long term Mindset
 • Result oriented

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creative
 • Marketing
 • Communications art

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • General Manager (Digital Company)
 • Develop short and long-term strategic plan
 • Achieve the total sales process, database dev

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Marketing Strategy

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Marketing strategies
 • Plan and organize marketing functions and ops
 • Digital marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 35-42 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 5-8 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Marketing Manager (Urgent)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Urgent position
 • Golden Opportunity
 • Well-known company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 35-42 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • 5 years of work experience in sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience Min. 5-10 years in similar capacity
 • Possess knowledgeable in Opera/Reservation system
 • Excellent Thai and English language skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience Min. 5-10 years in similar capacity
 • Possess knowledgeable in Opera/Reservation system
 • Excellent Thai and English language skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 24-28 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • 1-3 years’ experience in Merchandiser or Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • Have basic statistical math skills.
 • Must be able to work under stressful conditions.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree preferred in Marketing
 • 2 years in Sales
 • Good command of English required

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have 1-5 years’ experience in credit card
 • Create Promotion to achieve company sale target
 • Good communication both Thai and English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sell-out and sell-through targets

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • บริหารทีมขาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development, Marketing, Analysis
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรูปแบบ และ วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years (min.) relevant professional experience
 • Experience in brand management
 • High computer literacy.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • product
 • Research
 • Strategy

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • จบการศึกษาด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพด้านงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that the business model is in place
 • Excellent command of English
 • Knowledge of ISO9000, ISO14001 and HACCP is a plus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ และผลประเมิน
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • OPD 30,000 บาท/ปี IPD 100,000 บาท/เคส/ครั้ง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged 28 - 35 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 5 years’ experience in a marketing role

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี
 • ภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การวางแผนโครงการ
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดสร้างสรรค์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีการวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิสัยทัศน์
 • ภาวะผู้นำ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล