• ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ดูแลเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดพิมพ์เอกสาร

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่น
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ดูแลเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดพิมพ์เอกสาร

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่น
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Assurance Manager

Mahidol-Oxford Research Unit,

กรุงเทพมหานคร

 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Monitor & troubleshoot Hardware/Software/Network
 • Manage backups and perform regular anti-virus scan
 • Maintain Windows Servers/email accounts

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters or PhD in the field of Food Science
 • Tertiary qualifications in Food Science
 • Great business acumen and strong track

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

01-Dec-16

 

Applied
 • 2 year experience of Sales in Pharmaceutical,
 • responsible for selling product professionally
 • responsible for hospital listing of the new

01-Dec-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree or diploma in Chemistry or related science
 • Basic knowledge of analytical chemistry principles
 • Ability to read English language SOPs.

30-Nov-16

 

Applied
 • Perform data collection/curation from hospitals
 • Perform data cleaning and basic analysis
 • Contribute to preparation of research reports

30-Nov-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in an Engineering discipline, Mechatronics
 • 3 years’ experience as a field service engineer
 • Deal with customers and end users

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong contract negotiation experience.
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Business minded with the ability to understand BU

30-Nov-16

 

Applied
 • Min. of three years experience in technical sales
 • Laboratory education or experience
 • Good command of both spoken and written English

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 to 8 years of lab experience
 • Laboratory Consumables
 • in Life Science technology

28-Nov-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
 • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
 • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Science (Chemical, Pharmaceutic
 • At least 2-5 years of experience in Quality contr
 • Can locate at Trat.

23-Nov-16

 

Applied