• การบริหารงานระบบประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant , CAPEX, financial model, NPV, USGA
 • closing,preparation,financial,management
 • budget and rolling and SAP

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชา ยอายุ 25 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา web c#.net.html.html5,jawa

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์ 1 ปี เกี่ยวกับการตลาด
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างน้อย 3 - 5 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2 years in line production and CNC improvement.
 • Good command in english and computer litercy.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Positive thinking and work under pressure.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า,อิเล็ก-คอมพิวเตอร์
 • เครื่องกล (ใช้ Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานกะหมุนเวียนได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • 0-2 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Business Admin or other related
 • 1 years’ experience in procurement or trading
 • Can communicate effectively in English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Engineering related
 • Minimum 5 years experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age between 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Administration, HR
 • 2-5 years Experience in HR function, Payroll & GA

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Mechatronic, Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Production, Design
 • Drawing skill as Solid work, Auto cad

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 23-27 years old
 • Bachelor's in IE or Mechanical Engineering
 • Knowledge of 2D and 3D

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 24-27 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-2 years experience in Accounting function

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 3 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age Between 25 - 30 years old
 • 2 years of Japanese interpretation/translator.
 • Japanese Level 1, 2

02-Dec-16

 

Applied
 • Female only, age 22-30 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • New graduates are welcome

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years’ experience in Export sale coordinator
 • Bachelor's degree in Marketing, Business Admin
 • Male/Female, age 23-30 years old

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics or related field
 • 1-3 years experience in Export and Logistic proces
 • Knowledge in Domestic delivery, Cargo loading

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in Supply Chain
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Prior experience in statistical forecasting

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 - 10 years of experience in area of electronic
 • Strong managerial capability and excellent leaders
 • Strong ability to perform strategically

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 3-5 years' exp for sales Air-Condition
 • Own a car and have a driving license

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • New graduated are welcome
 • Sales admin, Sales support and good in MS office

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 2-5 y exp in Part purchasing, Oversea Purchasing
 • Good in English, Able to work at Bangna-Trad Km.17

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
 • ขับรถได้และมีใบอนุญาตุขับขี่ ทำงานนอกสถานที่ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

02-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

02-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดพิมพ์รายงาย เตรียมเอกสาร
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s / Master's Degree in Englis
 • Thai Nationality, age not over 28 years
 • Business Administration,

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
 • ชอบงานขาย พูดจามั่นใจ
 • น้ำเสียงไพเราะน่าฟัง

02-Dec-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

02-Dec-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied

พนักงานขาย สาขาร้อยเอ็ด

GOALGPS CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied

พนักงานขาย เพชรบูรณ์

GOALGPS CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied

พนักงานขาย สกลนคร

GOALGPS CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied