• วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • 3 years in law firm or working as a legal officer
 • Good in English, both speaking and writing

33 นาทีที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied

Test Engineer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • 2 years of experiences in Test Engineering
 • experience in EMS or Electronics manufacturing
 • knowledge in Testing and Inspection equipment,

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Product Engineer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business, Admin
 • Age 38-45 years
 • Have knowledge about Sale &Marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male /Female age 24-32, Bachelor in any field
 • 2-5 years’ exp. in sales coordinator, Trading
 • 20,000 – 25,000 THB + Benefits + Bonus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Resident Air Conditioner products
 • Focus dealer in upcountry market
 • Work in BKK

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Channel Sales for Air - Conditioner product
 • Experience in sales skill
 • Strong in leadership and nagotiation skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Telecom Engineering,Computer Engineering
 • 0-2 years working experience in trouble-shooting
 • Good knowledge of Telecommunication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years of experience in area of Sales & Marketing
 • Strong in sale process, import & export process
 • Strong in budget control and cost structure

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years experience in Supply Chain
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Prior experience in people management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in project sales management
 • Thai national with a degree in an engineering
 • Very good English communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female/Male 27-35 years old / Thai Nationality
 • Experience of purchase more than 2 years
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws.
 • 3-5 years of legal experience preferred.
 • Excellent command of written and spoken English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overview all recruitment task
 • Strongly in Compensation & Benefits
 • Knowledge in labour law and regulation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree , Good English
 • MS Excel and MS PowerPoint skill
 • Sense of analytic capability , -Creative

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า,อิเล็ก-คอมพิวเตอร์
 • เครื่องกล (ใช้ Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานกะหมุนเวียนได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Key Account
 • FMCG , Electric, Lighting
 • Modern Retail Chain

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Key Account Management
 • 5 years experience
 • Degree in Supply Chain Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • 0-3 years' exp in B2B or Project Sales Engineer
 • Have own a car and have a driving license

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ใช้โปรแกรม AUTOCAD -2D ได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality , Engineer, electronic , QA ,Six Sigma
 • Coordinate , product , process , development
 • Establish, Review , inspection , improve

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Marketing Manager
 • Home Appliance
 • Electronics

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริษัทเป็นผู้นำด้านโคมไฟฟ้า นำเข้าจากต่างประเทศ
 • มาร่วมงานกับเรา คุณสามารถต่อยอดได้ในอนาคต
 • ขอเพียงมีความมุ่งมั่น และรักความก้าวหน้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อต่อยอดในสายงานอาชีพต่อไป
 • ประสบการณ์ที่หลากหลายนอกห้องเรียน ทำให้คุณเป็นผู้
 • เชี่ยวชาญต่อไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อยากสร้างสรรค์งาน ด้านการตลาดแนวใหม่
 • พร้อมแล้วมาคุยกับเรา คุญจะได้รับประสบการณ์
 • ที่นำไปต่อยอดงานอื่นได้อีกมากมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age not over 26
 • Bachelor’s Degree with GPA 2.5 up
 • Able to operate computer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Thai Nationality
 • Age not over 26 yrs.*
 • Experience 0 - 1 years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree with GPA 2.5 up
 • Able to operate computer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มาหาประสบการณ์กับเรา เพราะตำแหน่งงานนี้ สามารถให้
 • คุณปรับรายได้ที่มากขึ้น ตามความสามารถ ซึ่งไม่มี
 • ขีดจำกัดของรายได้ ในสายงานขายต่อไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักความก้าวหน้า ตำแหน่งงานนี้สามารถต่อยอด
 • เพื่อเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตต่อไป
 • มาเรียนรู้กับเรา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • At least 3 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience in product management.
 • Able to work with individual at all levels.
 • Good command of English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for providing technical expertise
 • Customer and supplier activities
 • Minimum of 4 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create cost run and update std cost for material
 • Close work order by daily
 • Prepare document to support closing P/L

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TIMELY RESPONSE TO CUSTOMER'S QUERY
 • OBTAIN CUSTOMER'S LATEST DEMAND
 • HUB INVENTORY PLANNING/MONITOR

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Authorize all purchase orders
 • Monitor all purchase orders
 • Monitor potential stock out caused by delivery

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Strong analytical

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Science
 • At least 2-3 years' selling experience
 • Background knowledge in Metals industry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบวิเคราะห์วิธีการผลิต ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
 • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สรรหาบุคคลากร/แรงงานต่างด้าว
 • ชายอายุ22ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied